Ungdomsutvalget
Sittende rundt bordet fra venstre Iver, Sigrid, Marthe, Adrian, Anna, Silje og Mari.

Ungdomsutvalget

Her finner du informasjon om Ungdomsutvalget til Trøndelag idrettskrets.

Hvem er vi?

Ungdomsutvalget 2020-2022 består av:

 • Mari Kvaale Sletvold, Lensvik IL
 • Adrian Kristiansen, Frøya IL
 • Marthe Bøe Øvregård, Steinkjer FIK
 • Anna Solberg, OL Trollelg/TSK kunstløp
 • Sigrid Vehus Skjerve, Verdal orienteringsklubb
 • Iver Ryen Hov, Ålen IL
 • Silje Krogstad Sæther, Sjetne IL

Vi i Ungdomsutvalget kommer fra ulike steder i fylket og er alle engasjerte i idrett, både som trenere, tillitsvalgte, utøvere og dommere. Gjennom ungdomsutvalget skal vi være et bindeledd og en stemme for kretsens ungdommer. Tidligere har vi blant annet vært på klubbesøk for å snakke om hvordan ungdom kan bidra i idrettslag, arrangert samlinger og kurs, frontet Lederkurs for Ungdom og satt fokus på involvering av ungdom i alle ledd av idretten. 

Vi vet at flere opplever det som utfordrende å inkludere ungdom i nye oppgaver, men at mange unge ønsker mer ansvar. 

Vi ønsker å være til hjelp og støtte; om DU trenger tips eller hjelp til saker som omhandler ungdom håper vi du vil ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe, og ingen spørsmål er dumme. Er det noe du lurer på, så send oss ei melding da vel! Bruk kontaktskjema eller e-post ungdomsutvalget@tronderidrett.no

For å gå til vår side om "Ungdomsidrett" trykk her.

 • Utvikle ungdomsidretten i eget fylke ved å få idrettslag til å sette fokus på målgruppen: F.eks. klubbesøk med gjennomføring av «Temakveld ungdomsidrett»
 • Gi innspill til, og bli hørt i kretsstyret i saker som påvirker ungdomsidretten
 • Ungdomsutvalget utarbeider sin egen handlingsplan med eget mål for arbeidet i samarbeid med administrativ ressurs

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Spillemidler til utstyr
 • IT/hjemmeside
 • Sosiale medier

Maj Elin Svendahl
Maj Elin Svendahl
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Midtpå og Øyene

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling