Idrettslag

Det finnes mer enn et halvt tusen idrettslag i fylket. Rundt en tredjedel av disse er fleridrettslag med grupper som driver forskjellige særidretter. De andre to tredjedelene av idrettslagene er rene særidrettlag. Lagene drives av frivillige. En del kommuner har oppdaget at å gi støtte til ansettelse av en administrativ leder er en god investering i lokalsamfunnet.

Besøk fra idrettskretsen? 
Vi klarer ikke å besøke alle klubber, hvert år. Og selv om vi driver utadrettet kurs- og kompetansevirksomhet for idrettslag og idrettsråd tar vi gjerne i mot forespørsel om klubbesøk. Kontakt oss på trondelag@idrettsforbundet.no eller ring oss på tlf 9023 5000

Hvordan stifte og søke opptak av nytt idrettslag:
Siden for hvordan stifte og søke opptak av nytt idrettslag er under revidering av Norges idrettsforbund. Frem til ny side er klar kan du kontakte våre fagpersoner:

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Trondheim

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon
 • Nettside/sosiale medier

Aud Tronstad Bjerkan
Aud Tronstad Bjerkan
Kontorsekretær

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon

 

Ved opptak skal idrettslaget bruke denne lenken. Ikke begynn å bruke lenken før dere har tatt kontakt med oss https://sa.nif.no/mvc5/orgapplication/wizard

Nasjonal side om årsmøte og ting

Hvordan gjennomføre et digitalt årsmøte? Se film her!

Her er informasjon om hvordan en klubb må gå fram får å få en ny idrett i idrettslaget

Klubben vedtar i sitt årsmøte om opptak i nye særforbund. ( § 19-(2) i lovnorm)

Fyll ut søknadskjema og send med protokoll fra årsmøtet i klubben hvor dette er vedtatt.

Søknadsskjemaet finner du her!

Utfylt skjema sendes til: trondelag@idrettsforbundet.no 

Vi tilbyr relevante kurs og andre kompetansehevende tiltak for deg og ditt idrettslag.

Se mer på vår side "Kurs og kompetanse"

Trykk her for å se alle våre nyhetsbrev!

Brevet sendes til:

 • Alle idrettslag i Trøndelag
 • Alle Særforbund
 • Alle Særkretser i Trøndelag
 • Alle Idrettsråd Trøndelag
 • Alle Idrettskretser
 • Ledere i klubber og særkretser i TrIK
 • Styremedlemmer fra Trøndelag i Særforbund
 • Styremedlemmer i Særidrettskretser
 • Styret TrIK
 • Særforbund uten kretsledd i Trøndelag idrettskrets
 • Dagligleder og administrativt ansatt i klubber ...
 • Daligleder i særkretser OLT og Sonekoordinatorer

Midt-Norge Bedriftsidrettskrets med kontorsted Steinkjer, Trondheim og Ålesund. 

For nærmere informasjon om Midt-Norge Bedriftsidrettskrets trykk her!

For nærmere informasjon om Idrettsmerket TRYKK HER!

Spørsmål om idrettsmerket fra trønderidretten kan rettes til e-post: trondelag@idrettsforbundet.no eller telefon: +47 9023 5000

Norges idrettsforbund får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? 

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy. 

Trykk her for alt du trenger å vite om retningslinjer og kjøreregler for dugnad.