Evgenia Myreng er en av pådriverne for integrering av flykninger i Båtsfjord Sportsklubb
Evgenia Myreng er en av pådriverne for integrering av flykninger i Båtsfjord Sportsklubb

Vellykket integreringstiltak i Båtsfjord

Svømmegruppen i Båtsfjord Sportsklubb søkte i 2023 midler fra  støtteordning for flykninger. Svømmegruppen ønsket å inkludere flyktninger i aktiviteten sin. Det kom mange småbarnsfamilier og voksne flykninger til kommunen i 2022, og Båtsfjord kommune har vedtatt å bosette 40 personer til i 2024.

Midlene klubben fikk tildelt har blitt brukt på å inkludere barn og voksne flykninger på svømmetreninger, utdanning og deltakelse på stevner. Klubben har gitt svømmetilbud og tatt inn alle flyktningebarn og voksne som har ønsket det, både ukrainske flyktninger og flyktninger fra andre land som har kommet tidligere. De har utvidet grupper og holder på å utdanne flere svømmeinstruktører, slik at svømmeopplæring drives forsvarlig. De har også gjennomført flere livredningskurs i vann med HLR for flyktningene.

Klubben reiser mye på stevner og flere av flytninger har allerede deltatt på svømmestevner i Finnmark, hvor midlene dekker alle kostnader for deltakelsen.

Trenergruppa i Båtsfjord er flerkulturell og består av en ukrainsk, en litauisk, en polsk, en russisk, en finsk, en færøysk og en norsk trener. Leder i svømmegruppen Evgenia Myreng opplever tilbudet til flyktninger som et vellykket integreringstiltak i samfunnet, og er innstilt på å fortsette arbeidet videre.

Søknadsportalen for støtteorning for flyktninger er nå åpnet igjen. Norges idrettsforbund har mottatt 1 100 000,- fra IMDi i 2024, for tiltak som bidrar til å gi flyktninger en bedre hverdag. Finnmark idrettskrets oppfordrer idretten i Finnmark, som ønsker å bidra til å inkludere flykninger, om å søke midler.