dfdsf

Unge ledere fra Nordland,Troms og Finnmark deltok på nettverkssamling på Malangen!

Helgen 07.-09. juni deltok 18 unge ledere på nettverkssamling på Malangen Resort. Samlingen var et samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark idrettskrets. Vi inviterte unge ledere, i aldersgruppen 18-30 år, som har styreverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund, til å bli med på nettverkssamling.

Målet med samlingen er å motivere unge i landsdelen til å fortsette og engasjere seg innenfor idretten, og at de får inspirasjon til å ta flere eller enda større verv. Deltakerne fikk mulighet til å knytte nye bekjentskap, dele erfaringer på tvers av fylkene og faglig påfyll.

Vi fikk blant annet et inspirerende og motiverende innlegg fra Sebastian Henriksen. Sebastian er selv en ung leder som har vokst opp i Tromsø, hvor Kvaløya Sportsklubb spilte en viktig rolle for hans reise fra utøver til leder i idretten. Han ble på idrettstinget i 2019 valgt inn i idrettsstyret i NIF og gjenvalgt i 2023.

Vi fikk også besøk av organisasjonssjef i Troms idrettskrets, Sylvi Ofstad. Hun fortalte om prosjektet "Ungdomsløftet for Troms-idretten".  Prosjektet er et samarbeid med særidretten og idrettsråd i Troms, hvor en ønsker å gjennomføre felles tiltak for å løfte ungdomsidretten.

I løpet av helgen ble det også rom for mye sosialt og flere gruppearbeid i form av caser «hvordan ville du løst denne situasjonen?»  Nettverket bidro selv til innhold og gjennomføring av programmet, temaene var blant annet deres arbeid i Fremtidskveldene og YLIB (Young leaders in Barents).

Nettverket er en stor ressurs for idrettskretsene og vi jobber for å ha en felles samling hvert år, i tillegg til regionale møteplasser.

 

Har du spørsmål eller ønsker å være med i vårt nettverk ta kontakt: 

Finnmark idrettskrets inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no 

Troms idrettskrets pablo.vargas@idrettsforbundet.no

Nordland idrettskrets johanna.ragnarsson@idrettsforbundet.no