barnglede

Tilskudd til inkludering av alle barn og ungdom i idretten

Nå kan idrettslagene i Finnmark søke om midler. Ekstra tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet gir mulighet til å skape idrettsglede for flere.

Kultur- og likestillingsdepartementet har tildelt et engangstilskudd på 100 mill.kroner

Til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité til idrettslag (NIF) og arbeide for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år) i idretten for å understøtte:

  • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
  • Idrettslag har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Alta idrettsråd har fått en egen pott til fordeling. Nærmere informasjon om dette kommer fra Alta idrettsråd.

Finnmark idrettskrets tildeler resten av midlene til øvrige idrettslag i Finnmark. Søknadsfrist for disse er 1.april. Søk om midler HER