.....

Barents Winter Games i Alta 28.-30. mars 2025.

Vi planlegger nå Barents Winter Games i Alta 28.-30. mars 2025. Her skal 15 idretter konkurrere. Men, dette er mer enn vanlige idrettsarrangement. Målet er også å bygge bånd mellom landene, både kulturelt og idrettslig sett.

I forbindelse med arrangementet er det satt opp et program som heter YLiB – Young leaders in Barents sports, som er et utviklingsprogram for unge idrettsledere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Deltakerne lærer mye om hva det vil si å være en god leder (trener/ styremedlem f.eks.). Og de inviteres til å være med på samling i Kemi/Torneo i mai, samt til Barents Summer Games samme sted i august 2024.

Vi vil gjerne knytte til oss en gutt og en jente, 18-25 år, fra Alta, og lurer på om dere har noen som har lyst til å være med.

Send gjerne en tilbakemelding til Vera Arntsen som er Internasjonal koordinator, Barents Sports Committee, 97 56 79 38 eller

vera.arntsen@idrettsforbundet.no.

Les mer HER