Dommerregning

Her finner en informasjon om hvordan en som Særforbund (SF) legger til rette for bruk av Digital dommerregning i både TurneringsAdmin (TA) og IdrettsOppgjør (IO).

I TA må det settes opp hvilke turneringer en skal ha mulighet å sende dommerregning for, noe som da sette opp under TurneringsOppsett pr turnering. Her kan en også velge hvilke dommeroppdrags type (dommerfunksjon) som skal kunne sende inn dommerregning.

Merk at dersom en legger inn de aller fleste felles innstillinger høyt i turneringshierarkiet under oppbygging av denne, vil en spare mye tid og arbeid senere. Dette da innstillinger arves når underturneringer opprettes, men ikke etter at underturneringen er opprettet.

Merk at om en skal kunne ta i bruk Digital dommerregning i TurneringsAdmin, må det tegnes en avtale om dette med NIF-digital.

Se mer detaljert informasjon og brukerveiledning for hvordan administrere og klargjøre til bruk av Digital dommerregning i TurneringsAdmin (TA) og Idrettsoppgjør (IO):

Slik ser reisen for en Digital dommerregning fra TurneringsAdmin (TA) til IdrettsOppgjør (IO):

 1. SF forberedelser i Idrettsoppgjør
  • "Ta i bruk Idrettsoppgjør" = JA
  • Del på honorarbrøk = JA (valgfri)
  • Oppsett Refusjonsskjema:
   • Dommerregning = JA
   • Legge inn Satser (valgfritt)
    • Kjøring
    • Diett
    • Andre utgifter (Billett og Kvittering)
 2. SF forberedelser i TurneringsAdmin
  • Kampberamming
  • Dommerberamming
  • Bruk dommerregning = JA
  • Bruk dommerregning pr Oppdragstype = JA
  • Honorar > kr 0
  • Betalende org. = valgt som ønsket
  • Resultat registreres på kamper (dato >= dd)
 3. Dommer logger inn i TA og går til Dommerregning.
 4. I listen for kamper som ikke er sendt til IO, velger dommer hvilke kamper som skal legges i samme regning. Etterfulgt av å sende valgte kamper til IO.
 5. Dommer går til IO og ferdigutfyller nye regninger, med tilhørende kamper.
 6. Dommer sender så regning til involverte mottakende org (betalende org.) for godkjenning.
 7. Mottakende org. godkjenner eller evt. sender regning i retur til dommer.
 8. Ved godkjent regning, betaler mottakende org. ut kravet manuelt til dommer.

Ser mer informasjon om hvordan SF forbereder bruk av Digital dommerregning:

SF må gjøre følgende under Innstillinger for at IdrettsOppgjør kan ta i mot kamper fra TA:

 • "Ta i bruk Idrettsoppgjør" = JA
 • Integrasjoner/Applikasjons-ID = 5135
 • Del på kampbrøkbrøk = JA (valgfri)
 • Oppsett Refusjonsskjema:
  • Dommerregning = JA
  • Gjeldende satser = utfylt (valgfritt) - se eget pkt under

Ta i bruk Idrettsoppgjør

For at eget SF skal kunne ta i bruk Dommerregning i TA, må dette «slås på» under Innstillinger i Idrettsoppgjør.

Dette gjøres ved å logge inn i IdrettsOppgjør med riktig funksjonstype knyttet SF og klikke Innstillinger i venstre marg.

imagebyhzk.pngimage5fl8wj.png

 

Gjeldende satser (Kjøring, Diett, Andre utg.)

SF setter satser for godtgjørelse av kjøring, diett og andre utgifter i IO

SFs satser overstyrer underliggende org.'s evt. innlagte satser når dommer fyller ut dommerregning for kamper fra TurneringsAdmin (TA).

For at eget SF skal kunne ta i bruk Dommerregning i TA, må en legge inn gjeldende satser i et Backoffice i IdrettsOppgjør, for regningens tre andre deler enn kamphonorar:

 • Kjøregodtgjørelse
 • Diett
 • Annet (Billetter og Kvitteringer)

Dette gjøres ved å logge inn i IdrettsOppgjør med riktig funksjonstype knyttet SF og klikke Innstillinger i venstre marg.

Gå så til «Oppsett refusjonsskjema» og klikk +Opprett ny.

imageb32b.pngimagej17vs.png

Allerede gjeldende oppsett ligger i listen og vil bli avsluttet om dato før nytt oppsetts «Fra dato».

Se video for hvordan: https://www.youtube.com/watch?v=FeaSjnyEtDQ&list=PLFzp8NRcEkK4d25qwJGo1sWHlbsE9nMAZ&index=2&t=0s

SF åpner for Dommerregning i TA pr turnering.

En må da ha funksjonen TurneringsAnsvarlig SF knyttet mot SF, RS eller SK for å ha tilgang til å sette opp riktig innstillinger i Turneringsoppsettet.imageb9sv6.png

Velg aktuell turnering og gå til Dommer i Tuneringsoppsettet, og klikk på «Rediger» ved siden av overskriften «Dommer».

imagehhmcp.png

En må så først slå på at gjeldende turnering skal være en del av dommerregning. Det gjøres ved å hake av «Bruk Domerregning».

Da vil en også i listen over aktuelle dommer Oppdragstyper som skal kunne være en del av dommerregnings modulen.

imageukc1m.png

Legge inn Honorar pr Oppdragstype i TA pr turnering

Velg aktuell turnering og gå til Dommer i Turneringsoppsettet, og klikk på «Rediger» ved siden av overskriften «Dommer».

For hver dommer Oppdragstype legges det inn Honorar (og/eller Utstyrsgodtgjørelse) som skal betales ut og komme frem for Honorar posten i Dommerregningen, for kamper i gjeldende turnering

imagejwxkv.png

Endringer av honorar i Turneringsoppsettet vil kun påvirke kamper som IKKE er sendt til IdrettsOppgjør av dommer.

Honorar satsene lagt inn i turneringsoppsettet vil ikke dommer ikke ha mulig til å redigere/endre for ved utfylling av dommerregning.

Legge inn Betalende Org pr Oppdragstype i TA pr turnering

Velg aktuell turnering og gå til Dommer i Turneringsoppsettet, og klikk på «Rediger» ved siden av overskriften «Dommer».

Betalende Org, er mottaker av kravene i en dommerregning.

imagerhrs7.png

En kan legge inn følgende Betalende org:

 • Administrerende Org (default) – Det org som er satt som Administrator for turneringen.
 • Arrangør – Gruppen (klubb) er satt som arrangør på hver kamp.
 • Hjemmelag – Gruppen (klubb) hjemmelaget tilhører
 • Bortelag – Gruppen (klubb) bortelaget tilhører
 • Hjemme- og Bortelag – Gruppene for både Hjemmelaget og Bortelaget tilhører
 • Hjemmelagets Særkrets – Region eller Krets hjemmelaget tilhører
 • Bortelagets Særkrets – Region eller Krets bortelaget tilhører
 • Arrangørens Særkrets – Region eller Krets kampens arrangør tilhører

Merk at kun Særforbund, Region, Særkrets og Gruppe kan være Betalende org.

Endringer av Betalende Org i Turneringsoppsettet vil kun påvirke kamper som IKKE er sendt til IdrettsOppgjør av dommer.

Dommer kan endre Betalende org ved utfylling av dommerregningen i IdrettsOppgjør, dersom dette er ønskelig.

For at kamper skal dukke opp i listen "Mine dommerregninger" i TA for dommere, må følgende kriterier være oppfylt tilknyttet kampene:

 • Riktig turneringsoppsett:
  • Bruk dommerregning slås på
  • Honorar settes > kr 0
  • Betalende org. velges
 • Kamp publisert - KP = JA
 • Dommeroppdrag publisert pr kamp - OP = JA
 • Kamptidspunkt > eller = dagens dato
 • Resultat registrert
 • Dommer Ikke møtt = Nei
 • Kamper med lag trukket, men med resultat

For å behandle mottatte regninger i IdrettsOppgjør, må en ha tilknyttet følgende funksjonstyper i aktuell Gruppe/Klubb:

 • Ikke klart
 • Ikke klart
 • Ikke klart

For å evt. kontrollere terminlister, dommeroppsett eller lignende i TurneringsAdmin (TA), må en ha følgende funksjonstyper tilknyttet aktuell Gruppe/lubb:

 • Kampansvarlig 
 • Leder
 • Daglig leder
 • Dommerkontakt

Se også Tilgangsmatrise TurneringsAdmin.

En kan som administrerende org for turnering(er) se alle tilhørende kamper som er klar for videre bahandling og innsending for dommer. Dette finner en i menyvalget "Dommer" og "Dommerregniger".

Her dukker alle kamper opp i en liste, med mulighet å filtrere ut fra kolonnene slik en ønsker.

imageckdfp.png

Dersom en ønsker å se mer detaljer for aktuell kamp, kan en klikke på kampnummeret og få opp Kampdetaljer i egen fane i nettleseren.

imageqay8d.png

Sendte kamper

Kamper som er sendt til IdrettsOppgjør, får en en oversikt over ved å hake av «Vis kamper sendt til godkjenning» til høyre over kamplisten.

imagejc6jv.png

I kolonnen lengst til høyre vil vise hvilke dato og klokkeslett kamp(er) ble sendt til IdrettsOppgjør. Om flere kamper er sendt til samme regning, vil være stemplet med samme klokkeslett.

Er ikke kampnr ikke blå skrift og minst ett av lagene er gjennsomstreket, betyr det at gjennsomstreket lag er trukket og kampdetaljer ikke lenger tilgjengelig.

For håndball og bandy, som har brukt dommerregning i tidligere løsning i TA, vil kunne se regninger fra denne ved å klikke på knappen "Gammel løsning" i Dommerregning-listen:

imagewjphj.png

Når dommer har sendt dommeroppdrag til Idrettsoppgjør, samt fylt ut og sendt kravet videre til betalende org. genereres og sendes følgende eposter, med emne Varsel fra Idrettsoppgjør underveis i prosessen:

 1. Til Betalende org.
  1. Norges Håndballforbund har fått nye krav som er godkjent og klare til utbetaling..

   Gå til Idrettsoppgjør for å finne ut mer.
 2. Til Dommer
  1. Ditt krav "Dommeroppdrag sendt 23.01.2024 09:34 Håndball" har blitt godkjent av Norges Håndballforbund..

   Gå til Min idrett for å finne ut mer.
 3. Til Dommer
  1. Ditt krav "Dommeroppdrag sendt 23.01.2024 09:34 Håndball" har blitt utbetalt av Norges Håndballforbund..

   Gå til Min idrett for å finne ut mer.