TA 2.59

Releaset 18.mai 2021.

Versjonens endringer/nyheter vil oppdateres her fortløpende frem mot releasen.

Foreløpig planlagt innhold:

KAMP/TURNERING

 • Maskinell Kampberamming
  • Oppdatert informasjonen som legges i loggen ut fra hvilke valg som er gjort for berammingsjobben.
  • Nytt valg "Legg på rundens dato uten klokkeslett", når en velger system "Kun rundens tidspunkt", som plasserer alle uberammede kamper i valgte turneringer på rundens dato og på aktuell bane, men uten klokkeslett (ingen valideringer eller banereservasjoner gjøres).
 • Hurtigberamming
  • Laget en fiks som hindrer at en kan endre dommeroppdrag som allerede er sendt til IdrettsOppgjør.
  • Bandy og Innebandy har nå få tilgang til hurtigberamming.
  • Fikset en feil som gjorde at knappene "Tøm for valgte" var forskyvet for dommer-kolonnene.
 • Lisensperiode
  • Lisen over aktuelle Lisensperioder i Turneringsoppsettet er nå sortert slik at nyeste periode vises øverst, samt at listen nå kun inneholder aktive perioder.
 • Kamp avlyst
  • Ingen resultat eller kamputfall registreres, kun resultatstatus som settes til Registrert - dette for å unngå at avlyste kamper skal telle med i tilhørende tabell og statistikker.
 • Omberammingssøknad
  • Lagt til noe mer veiledende tekst i søknadskjemaet for klubb/lag.
 • Kampdetaljer
  • Når en velger lag i laglisten i Kampdetaljer-siden for en turnering (der en velger spillenøkler), er det nå fikset en feil som gjorde at lagene fikk samme farge om en ikke brukte avhakningsboksene.

DOMMER

 • Dommerregning
  • Det er nå mulig å sende dommeroppdrag med Honorar = kr 0 til Idrettsoppgjør.
  • Fikset en sjekk som gjør at det ikke vil være mulig å lagre dommerinnstillinger i Turneringsoppsettet dersom det er haket av for Bruk dommerregning for en Oppdragstype, uten beløp lagt inn i Honorar-feltet.
  • Bedre sjekk og varslig for å hindre at samme dommeroppdrag ikke skal være mulig å sende mer enn en gang til IdrettsOppgjør.
  • En feil som gjorde at en ikke kunne sende honorar med desimaltall fra TA til IO, er nå fikset.

ANLEGG

 • Ledig halltid
  • Det er nå mulig for klubbfunksjoner å søke om ledig banereservasjoner tilhørende alle SF og Region/Krets klubben tilhører.
  • Det er mulig å søke ut fra kommune og/eller fylke anleggene tilhører - foreløpig kun sammen med feltene Banenavn og/eller banenr (blir mulig å søke hvert felt for seg i neste TA-versjon).
  • I søkeresultatet vil en i tillegg til ledig banertid også se opprinnelig innlagt reservasjon, tilhørende formålsstekst innlagt av adm.org og hvilke org. som "eier" reservasjonen.

RAPPORTER

 • Fakturagrunnlag påmelding
  • Nå mulig å velge en eller flere turneringer
  • Flere klubber kan velges
  • Flere klasser kan velges
  • Påmeldingsfrist vises i søkeresultatet
  • Nedlagte lag tas med i søkeresultatet + dato for nedleggelse vises bak lagsnavnet
  • Lag som er trukket eller strøket i underliggende turneringer merkes med dato for trekning/strykning bak lagsnavnet
 • Turneringer med antall lag
  • Nå mulig å velge en eller flere turneringer
  • Søkeresultatet gir nå også egne kolonner som viser
   • påmeldingsfrist for påmeldingsdato.
   • antall trukket og strøket lag i de ulike avdelingene (kampturneringene).
   • antall lag som ligger i de ulike avdelingene som er nedlagt (i SA).
 • Lagledere i en turnering
  • Lagt til en ny kolonne som viser hvilke klasse lagene tilhører i søkeresultatet.

DIVERSE

 • Håndball
  • Vise riktig dommerutvikler (Observatør) i observasjonsskjemaet Veiledningsskjema.
 • Basketball
  • En kan nå velge, ved egen avhakning i Turneringsoppsett, om Easybasketball Innbytteprotokoll skal kunne vises/brukes i en turnerings kamper.