Turneringer med antall lag

Denne rapporten viser en oversikt over antall lag meldt på i en turnering, samt antall lag plassert i underturnering(er).

Denne rapporten brukes dersom en ønsker å få en kjapp og enkel oversikt over hvor mange lag i en valgt sesong som er meldt på pr turnering, samt antall plasserte lag pr underturnering.

Rapporten brukes som følger

 1. Velg Gren og Sesong
 2. Velg så en eller flere påmeldingsturneringer (mulighet om å velge Alle turneringer i egen innloggede org vil komme asap).
 3. Klikk på den blå knappen Hent rapport

Resultatet viser da følgende resultat med påmeldingsturnering i grå rad og underturneringer i hvit rad:

 • Turneringsnavn - Turneringens navn lagt inn i turneringsoppsett
 • T.nr. - Turneringsnummeret i TA
 • Ansvarlig org. - Særforbund eller Region/Krets som er satt som Adm.org for turnering.
 • Klasser - klassen som er satt for turnering.
 • Ant. påm. - Antall påmeldte for påmeldingsturnering og plasserte lag for underturnering.
 • Trukket - viser antall lag som er trukket i underturneringer.
 • Strøket - viser antall lag som er strøket i underturneringer.
 • Nedlag - viser antall lag som ligger i turneringene, men er nedlagt i SA
   • Dette kan ha konsekvenser for visninger i TA eller webdeler/websider.

 • Totalt antall påmeldte lag - summerer antall påmeldte lag for valgte påmeldingsturneringer (uten plasserte lag).