Ledig halltid

Funksjonen Ledig halltid kan brukes til å søke etter ledig reservert banetid lagt inn på valgte baner tilknyttet eget Særforbund.

Denne søkefunksjonen er tilgjengelig for Særforbund, regioner/kretser og klubber (grupper), og en vil da få opp all ledig reservert tid hvor tiden "eies" av alle org.ledd tilknyttet eget særforbund.

Slik brukes denne søkefunksjonen:

 1. Gå til Anlegg i venstre marg og velg Ledig halltid.
 2. Velg i hvilke datoperiode en ønsker å søke etter ledig reservert tid.
 3. Velg hvor mange minutter (minimum) ledig tid det skal søkes etter
 4. Velg hvilke baner du ønsker å lete etter ledig tid på.
 5. Klikk på Finn ledig halltid.

Dette søket er tilgjengelig for følgende funksjontyper

 • Særforbund/Region/Krets funksjoner
  • Turneringsansvarlige
  • Anleggsadministratorer
 •  Lagsfunksjoner:
  • Kampansvarlig
 • Gruppe/klubb funksjoner:
  • Leder
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig

Se mer detaljer for hvert punkt her:

Velg hvilke datoperiode du ønsker å lete etter ledig reservert banetid for.

Enten ved å skrive inn datoene manuelt eller ved å klikke på kalender-ikonet bak hvert felt og velge i kalenderen som dukker opp:

imageinuhr.png

En kan også spesifisere minimum antall samenhengende minutter ledig reservert tid det skal letes etter i søket. F.eks. ønsker du finne tid til å plassere en kamp som varer 55 minutter, legges 55 inn i dette feltet.

Lar du dette feltet stå tomt, vil søkeresultatet vise all ledig reservert tid.

Velg hvilke baner du ønsker å lete etter reservert ledig banetid i, da ved å klikke på Hent baner.

En kan her velge å søke ut fra fire ulike felt, enten hver for seg eller miks:

 • Navn på bane (minimum tre bokstaver må legges inn)
 • Banenr. starter med
 • Kommune banen tilhører
 • Fylket banen tilhører

Avslutt med å klikke på den blå Søk-knappen.

En får da opp en liste over baner som gir treff ut fra innlagt felt.

Velg så hvilke baner du ønsker å lete etter ledig tid for, ved å hake av helt til venstre for hver bane i listen:

Merk at en også kan filtrere eller sortere listen over valgte baner, før en henter søkeresultat for ledig tid:

imageapl8g.png

Når en har valgt datoperiode, minimum ledig tid og hvilke baner, klikker en til slutt på den blå knappen Finn leidg halltid.

Da vil søkeresultatet listes opp under denn knappen, med følgende kolonner:

 • Bane - banenavnet for hver ledig tid.
 • Dato - hvilke dato ledig tid er på.
 • Ledig tid - reservert ledig tid hvor det ikke ligger kamper berammet.
 • Reservert tid - opprinnelig totalt innlagt reservert tid
 • Formål - Notat adm.org har lagt inn som formål til den reserverte tiden
 • Adm.org - Særforbund eller region/krets som "eier" tiden

Merk at en kan filtrere og sortere søkeresultatet over hver kolonne.

Listen over ledige tider kan også eksporteres til Excel, ved å klikke på den grå knappen over listen Eksporter til Excel.