Fanen Turneringsoppsett

Under fanen «Turneringsoppsett» kan man redigere alle detaljene ved en turnering. For å redigere trykk på linken «Rediger».

 • Gren 
  • Angir hvilken idrettsgren det ønskes å velge sesonger fra. Ved endring tas man tilbake til turneringsoversikten.
 • Sesong
  • Angir innenfor hvilken sesong det ønskes å finne eller opprette en turnering. Ved endring tas man tilbake til turneringsoversikten.
  • Sesonger oppdrettes av hvert særforbunde under Innstillinger/Sesonger
 • Turnering
  • Angir turnering og eventuell underturnering innenfor valgt idrettsgren og sesong.
  • Gir også mulighet til å opprette nye turneringer og underturneringer.

For mer informasjon om de ulike underpunktene i turneringsoppsett, se under:

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato.
Kryss «x» før organisasjonsnavnet Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern organisasjonen.
Knapp «Hent organisasjoner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Hent fil» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse:
Knapp «Fjern bilde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern logoen.
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens generelle innstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens generelle innstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Type turnering Angi om turneringen er en serie eller en cup.
Turneringsnavn Skriv inn eller endre på turneringsnavnet.
Kortnavn Skriv inn eller endre på turneringens kortnavn.
Turneringsnr. Skriv inn eller endre på turneringsnummeret.
Divisjon Skriv inn innenfor hvilken divisjon turneringen spilles.
Beskrivelse Fritekstfelt for beskrivelse av turneringen.
Checkbox «Påmeldingsturnering» Huk av dersom det er ønskelig å kunne melde på lag i turneringen.
Administrator Hvilken organisasjon som er turneringens administrator.
Nedtrekk «Arrangør for kamper» Angi hvem som arrangerer kampene. Det er tre valg:
 • Turnerings arrangør (En arrangør arrangerer alle kamper)
 • Rundens arrangør (Hver runde har en arrangør)
 • Hjemmelagets klubb (Klubben hjemmelaget i hver kamp tilhører, er arrangør for den kampen)
Fra Angi turneringens startdato.
Til Angi turneringens sluttdato.
Arkivverdig turnering hak av dersom deltakelse i kampene tilhørende denne turneringen vurderes til å være av historisk verdi, og at personer som deltar i turneringen dermed ikke vil kunne bli slettet eller pseudonymiseret dersom noen ønsker dette ut fra GDPR.
Allmenn interesse hak av dersom denne turneringen til å være av allmenn interesse! Dette betyr at alle lag- og personreservasjoner mot streaming (filming) via MyGame, visning av navn i filmgrafikk og Live-feed ikke vil gjelde for kamper i denne turneringen. Les mer om MyGame og streaming av kamper.
Tilgjengelighet Angi hvilken tilgjengelighet turneringen har. Det er tre valg:
 • Ordinært klubbtilbud
 • Ekstra klubbtilbud
 • Åpent klubbtilbud (Lag som ikke er i NIF sine systemer kan melde seg på kamper ved å opprette et lag når de melder seg på. Slike lag kan ikke gjenbrukes i andre turneringer senere)
Nedtrekk «Klasser» Angi hvilke klasser som får delta i turneringen. Klikk på «x» for å fjerne klasser.
Geografi Angi om turneringen er regional eller nasjonal. Om turneringen er regional må organisasjon oppgis. Kun lag som ligger under de valgte organisasjonene kan være med i turneringen.

Fil:1.3.2 Fane Turneringsoppsett - Rediger generelt.png

Funksjoner

Rediger turneringens baneinnstillinger i form av sertifiseringskrav til baner, hvilke baner det skal spilles på og eventuelle banebegrensninger for turneringen. Endringer lagres automatisk.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake til visning» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avslutt redigeringen av turneringens baneinnstillinger.
Checkbox «Sertifiseringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av for de sertifiseringene som skal legges til som sertifiseringskrav til baner i turneringen. Klikk deretter på pil « → ».
Checkbox «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av for de sertifiseringene som skal fjernes fra sertifiseringskrav til baner i turneringen. Klikk deretter på pil « ← ».
Pil « → » mellom «Sertifiseringer» og «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede banesertifiseringer under «Sertifiseringer» til «Sertifiseringskrav til baner».
Pil « ← » mellom «Sertifiseringer» og «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjernavhukede banesertifiseringer fra «Sertifiseringskrav til baner».
Pil « ↑ » under «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt sertifiseringskravets prioritering oppover i listen. Ved hvert klikk hopper kravet ett hakk opp i listen.
Pil « ↓ » under «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt sertifiseringskravets prioritering nedover i listen. Ved hvert klikk hopper kravet ett hakk ned i listen.
Checkbox «Banebegrensning for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av de banene som skal fjernes fra banebegrensningene for turneringen eller endres prioritering på. Huk av den øverste ruten for å huke av alle banene. For å fjerne en bane, huk av og klikk på knappen «Fjern». For å endre prioriteringen, huk av og klikk på pil « ↑ » for å flytte den øverst og pil « ↓ » for å flytter den nederst.
Knapp «Hent baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp baner etter navn og banenummer.
Knapp «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern avhukede baner.
Pil « ↑ » under «Banebegrensinger for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede baners prioritering øverst i listen.
Pil « ↓ » under «Banebegrensinger for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukedes baners prioritering nederst i listen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Bane» Velg hvilke baner turneringen skal spilles på. Det er tre valg:
 • Turneringens baner
 • Hjemmelagets baner
 • Rundens baner

Hvis «Turneringens baner» er huket av kan banebegrensning for turneringen legges til.

Hvis "Hjemmelagets baner" er huket av, blir banebruk begrenset av hver kamp sitt hjemmelag sine baner. Disse blir igjen filtrert på tillatte banesertifiseringer, dersom det er satt opp noen.

Hvis "Rundens baner" er huket av, kan banebegrensning for hver runde legges til i rundeoversikt for denne turneringen eller eventuelle underturneringer dersom de har kamper.

Baner det skal spilles på Navnet på banen.
Kolonne «Banenr» Banens ID internt i TA. NB! Ikke samme ID som i databasen.
Kolonne «Enhet» Hvilken anleggsenhet banen tilhører.
Kolonne «Banesertifiseringer» Banens sertifiseringer.
Kolonne «Gren» Hvilken idrettsgren som utføres på banen.

1.3.3 Fane Turneringsoppsett - Rediger baner.png

Funksjoner

Rediger turneringens tidsinnstillinger i form av å fylle ut feltene under den tidsberegningen som skal brukes. Ved utfylling av feltene beregnes brutto kamptid automatisk. Det må stå et siffer i alle feltene for at beregningen skal fungere.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens tidsinnstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens tidsinnstillinger.

Felter

 
Enkel kamptid
Beskrivelse Utdyping
Beregning av kamptid Velg mellom enkel og beregnet kamptid.

Hvis valgt enkel vises bare fanene «Tid før kamp» og «Kamptid» (se bilde "Enkel kamptid").

Tid før kamp Angi antall minutter før kampen som skal beregnes inn i kamptiden. Denne tiden brukes ofte for å angi oppsett-tid før kamp, og baner kan ikke brukes av andre innenfor denne tidsperioden.
Antall perioder Angi antall perioder kampene skal være delt opp i.
Periodetid Angi varigheten til periodene i minutter.
Pausetid Angi antall minutter mellom periodene som skal beregnes inn i kamptiden.
Tid etter kamp Angi antall minutter etter kampen som skal beregnes inn i kamptiden. Denne tiden brukes ofte for å angi opprydning etter kampen, og baner kan ikke bruks av andre innenfor denne tidsperioden.
Brutto kamptid Summen av alle utfylte felter i kamptidsberegningen. Regnes ut automatisk. En bane ansees som opptatt innenfor hele brutto varigheten til en kamp.

1.3.4 Fane Turneringsoppsett - Rediger tid.png

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens resultatinnstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens resultatinnstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Tabellsystem» Angi hvilket tabellsystem som skal brukes til beregning av turneringens resultater.
Checkbox «Registrere resultater» Huk av dersom kampenes resultater skal registreres.
Checkbox «Ta hensyn til lagstraff» Huk av dersom det skal ta hensyn til lagstraff i resultattabellen.
Opprykk Angi laveste plassering som gir opprykk ved endt spill.
Kvalifisering opprykk Angi laveste plassering som gir opprykk-kvalikk ved endt spill.
Kvalifisering nedrykk Angi høyeste plassering som gir nedrykk-kvalikk ved endt spill.
Nedrykk Angi høyeste plassering som gir nedrykk ved endt spill.
Tabellkommentar Fritekstfelt for kommentarer av tabellen.

1.3.5 Fane Turneringsoppsett - Rediger resultat.png

Funksjoner

Rediger turneringens beramming- og spilletidspunktinnstillinger i form av maks antall kamper et lag kan spille per dag, tidsintervaller for kampstart og valg av omberammingsreglement.

Beskrivelse Utdyping
Pil « ↑ » under prioriterte spilledager Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt ukedagens prioritering oppover i listen. Ved hvert trykk hopper dagen ett hakk oppover i listen.
Pil « ↓ » under prioriterte spilledager Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt ukedagens prioritering nedover i listen. Ved hvert trykk hopper dagen ett hakk nedover i listen.
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens beramming- og spilletidspunktinnstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens beramming- og spilletidspunktinnstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Maks. kamper per dag Angi maks antall kamper et lag kan spille per dag.
Minimum opphold mellom kamper Om et lag kan spille flere kamper per dag, fyll inn minimum opphold mellom kampene i minutter.
Absolutt grense Angi innenfor hvilke tidspunkter på ukedager, lørdager og søndager kampene skal spilles.
Checkbox «Prioriterte spilledager» Huk av for hvilke dager som skal prioriteres ved kamper.
Nedtrekk «Omberammingsreglement» Velg et omberammingsreglement fra listen.

1.3.6 Fane Turneringsoppsett - Rediger beramming og spilletidspunkter.png

imagejy07g.png

Under dette emne i turneringsoppsettet, legges det inn innstillinger tilknyttet deltakelse på kamp - kamptropp, pr turnering.

Her kan en legge inn følgende innstillinger:

 •  Lisensperiode
  • Her velger en hvilke forhåndsdefinert lisensperiode som skal være gyldig i turneringen.
  • Lisensperiodene opprettes i SportsAdmin.
  • En kan velge en eller flere perioder. 
  • image9cqb3.png
 • Lisenstyper
  • I SportsAdmin må en også knytte en eller flere Lisenstyper for hver Lisensperiode.
  • En kan velge en eller flere Lisenstyper som skal være gyldig for turneringen.
  • Lar en dette feltet stå tom, vil alle lisenstyper være gyldig.
  • image9tbqo.png
 • Inkluder søtteapparat
  • Haker en av denne, vil det også være obligatorisk for personer som legges som Støtteapparat i kamptropp for en kamp i turneringen.
 • Maks antall spillere
  • Det antallet en legger inn her er hvor mange spillere det pr reglement/bestemmelser skal være lov å ha i kamptroppen pr kamp.
  • Dersom en legger mer en dette antallet, vil en bli varslet i Kampdetaljer
  • De særforbundene som har LIVE-admin, vil også ha logikk som sjekker antallet i kamptroppen opp mot dette feltet.
 • Maks antall lagledere
  • Det antallet en legger inn her er hvor mange spillere det pr reglement/bestemmelser skal være lov å ha i kamptroppen pr kamp.
  • Dersom en legger mer en dette antallet, vil en bli varslet i Kampdetaljer
  • De særforbundene som har LIVE-admin, vil også ha logikk som sjekker antallet i kamptroppen opp mot dette feltet.
 • Frys etter signering
  • Denne avhakningen er direkte knyttet opp mot LIVE-admin, for de særforbundene som har dette.
  • Dersom den er haket av, vil det ikke være mulig å gjøre endringen i kamptropp i LIVE-admin, etter signering av Lagansvarlige.
 • Lagre endringer - en må klikke på denne blå knappen, for å lagre endringer og at de skal være gjeldende for aktuell turnering.

image6xg2o.png

Se også

Alle innstillinger som legges inn her vil alltid bli lagt inn kamper som genereres i ettertid. Det betyr at en vil spare mye tid med å sette opp riktig innstillinger her før kamper i aktuell turnering opprettes/genereres.

En kan også gjøre endringer etter at kampene er generert og velg om de nye instillingene skal oppdateres i alle eksisterende kamper, enten alle alle kun de uten resultatstatus = Registrert eller Godkjent.

imageihbh8.png

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Oppdragstype» Angir oppdragstype (type dommer). Hvilke oppdragstyper det er mulig å velge mellom i nedtrekkslisten varierer etter hvilken idrettsgren turneringen ligger under.
Kolonne «Ant.» Antall dommere det skal være av oppdragstypen per kamp. Alle felt i kolonnen må fylles ut før endringer kan lagres.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
 • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
 • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
 • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Nivå: Høy» Angi maks nivå for denne dommertypen. Må være mellom 1 og 20, der 1 er høyest og 20 er lavest nivå.
Kolonne «Nivå: Lav» Angi minimum nivå for denne dommertypen. Må være mellom 1 og 20, der 1 er høyest og 20 er lavest nivå. «Nivå: Lav» må derfor være større enn eller lik «Nivå: Høy».
Kolonne «Honorar» Honorar til de forskjellige dommertypene. Dette feltet brukes også mot dommerregninger. Honorar vil ikke endres på oppdrag som allerede er sendt til IdrettsOppgjør. 
Kolonne «Utstyrsgodtgjørelse» Utstyrsgodtgjørelse som legge til på dommers honorar for de forskjellige dommertypene. Dette feltet brukes også mot dommerregninger. Honorar+Utstyrsgodtgjørelse vil ikke endres på oppdrag som allerede er sendt til IdrettsOppgjør. 
Kolonne «Bruk dommerregning» Når en haker av her for en oppdragstype, vil den som har hatt dette oppdraget på en kamp kunne sende inn krav til betalende org via IdrettOppgjør. Les mer om Dommerregning fra TA.
Kolonne «Betalende org.» Det org som her legges inn, vil knyttes mot oppdraget som sendes til IdrettOppgjør, og bli default betalende org i kravet i IdrettsOppgjør. Les mer om Dommerregning fra TA.
Kolonne «Dommeransv. org» Hvilken organisasjon som skal være ansvarlig for dommeren. Det er 17 valg i nedtrekkslisten:
 1. Administrerende org
 2. Hjemmelagets særkrets
 3. Arrangør
 4. Hjemmelag
 5. Annet org
 6. Arrangørens særkrets
 7. Bortelag
 8. Bortelagets særkrets
 9. Hjemme- og bortelag
 10. Turneringens lag
 11. Lag fra en turnering
 12. Taper tidligere kamp
 13. Vinner tidligere kamp
 14. Tapter tidligere kamp samme bane
 15. Vinner tidligere kamp samme bane
 16. Lag fra tidligere kamp samme bane
 17. Posisjon i pulje
Checkbox «Ikke dommere med egne lag» Huk av dersom dommere i turneringen ikke kan være tilknyttet ett av lagene.
Checkbox «Ikke dommere med egen klubb» Huk av dersom dommere i turneringen ikke kan være tilknyttet lagenes klubb.
Checkbox «Dommere kan søke om fritak» Huk av dersom dommere kan søke om fritak, på vegne av seg selv eller konstellasjon en tilhører.
Checkbox «Dommerkontakt kan søke om fritak» Huk av dersom dommerkontakt skal få tilgang til å søke på vegne av dommere som har dommertilhørighet i klubben.
Checkbox «Tillat Fritekstdommer» Huk av dersom en skal kunne legge inn en fritekst dommer, enten i oppdraget i TA, eller dersom en haker av for "Dommer ikke møtt" i LIVE-admin og skal kunne legge inn en fritekstdommer der som igjen eksporteres tilbake til TA.
Checkbox «Bruk Dommerregning» Huk av dersom dommeroppdrag tilknyttet kamper i denne turneringen skal kunne sendes dommerregning for. Se også  «Bruk dommerregning» pr oppdragstype lenger oppe her i denne listen.

Merk at mange av feltene kan også endres pr oppdragstype pr kamp under Kampdetaljer - les mer om Kampdetaljer.

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Link «Fjern» Fjern valgt dommeroppdrags rad
Link «+ Legg til» Legg til et nytt dommeroppdrag til turneringen.
Knapp «Lagre endringer»

Lagre endringene gjort på turneringens dommerinstillinger. Knappen er kun aktiv når alle felt i kolonne «Ant.» er utfylt.

Når en klikker på denne knappen, vil en få tre ulike valg *:

 1. "Ikke oppdater noen av turneringenes kamper, kun lagre endringene i turneringsoppsettet."
  • Ingen av tilhørende eksisterende kamper vil bli oppdatert med nye endringer, og kun turneringsoppsettet vil lagres med endringene.
  • Fremtidige kamper som genereres under "Kampoppsett" vil få de gjeldende lagret endringene.
 2. "Oppdater alle kampene i turneringen, inkl. de med resultat!"
  • Du må være helt sikker før du velger dette valget, da ALLE kamper og felt, uavhengig av om de er spilt eller tilbake i tid, vil bli oppdatert med endringene som er gjort i feltene.
 3. "Oppdater kun kamper som ikke har resultat registrert!"
  • Alle kamper som IKKE har resultat registrert, vil bli oppdatert med endringene gjort før lagring.

Valg 2 og 3 setter en jobb i gang i bakgrunnen for å oppdatere alle tilhørende kamper, som kan ta opp til 2 minutter. Status kan en se i loggen "Se siste endringer for dommerinnstillinger".

Det er kun disse feltene som vil bli oppdatert gjennom egen oppdateringsjobb på valgte kamper:

imaget9sb8.png

De resterende feltene endres automatisk med en gang når en lagrer.

Endrings logg «Se siste endringer for dommerinnstillinger»

Her kan en se en logg over hvilke endringer som er gjort og lagret tilknyttet innstillinger og tilhørende kamper.

image4rh3e.png

Link «Avbryt» Avbryt redigeringen av turneringens dommerinstillinger.

* Merk at Honorar (og Utstyrsgodtgj.) og Betalende org. vil alltid blir oppdatert for kamper som ikke er sendt til IO, uavhengig av hva en velger ved lagring.

* I tillegg er det verdt å nevne at feltene for Nivå (høy og lav) vil også bli oppdatert uavhengig av hva en velger ved lagring.

Informasjon som legges inn under Lagpåmelding i turneringsoppsettet, skal kun legges inn i påmeldingsturneringer, hvor det er haket av for Påmeldingsturnering under Generelt - øverst i turneringsoppsettet.

image5jcq2.png

De ulike valgene under Lagpåmelding

 • Åpnet for klubbpåmelding» - Huk av dersom det skal være mulig for klubber å melde på lag i turneringen.
  • Åpent for klubbpåmelding
   • Velg om Klubbfunksjoner skal kunne melde på lag i denne turneringen.
  • Åpent for lagpåmelding
   • Velg om lagsfunksjoner skal kunne melde på lag i denne turneringen.
 • Fra - Startdato for påmeldingsperioden (når blir påmelding tilgjengelig).
 • Til - Sluttdato for påmeldingsperioden (når er siste dag påmelding er tilgjengelig)
 • Maks antall påmeldte lag - Maks antall lag som kan melde seg på turneringen.
 • Informasjon - Fritekstfelt for informasjon skal vises i vinduet hvor en gjør lagpåmeldingen.
 • Nivå:
  • Velg hvilke nivåer lag/klubb skal kunne velge mellom ved lagpåmelding i TA.imageyicwb.png
  • Nivåene en velger mellom i turneringsoppsettet, legges inn av Administrerende org. i Påmeldingsnivå under Innstillinger
 • Turneringen teller på dommerkvote» - Huk av dersom turneringen teller på dommerkvoten, og komme med i Rapporten Dommerkvoterapport.
  • Merk har at en dersom man haker av for både påmeldingsturneringen og underliggende avdelinger, vil det telle dobbelt. Altså, du må kun hake av for en av de (som oftes Påmeldingsturneringen).
 • Online betaling
  • Huk av dersom det skal være online betaling (Kort eller Vipps) på turneringen.
  • Den som melde på må da betale påmeldingsavgiften, før laget er endelig påmeldt.
 • Påmeldingsavgifter -  Liste over turneringens påmeldingsavgifter.
  • Dato fra -Startdato for perioden påmeldingsavgiften gjelder.
  • Dato til - Sluttdato for perioden påmeldingsavgiften gjelder.«Betalingsfrist»Betalingsfristen til påmeldingsavgiften.
  • Beløp - Beløp i kroner påmeldingsavgiften ligger på.
  • Konto - Velg hvilken konto påmeldingsavgiften skal betales inn på.
 • Åpne for egendefinerte klubbnavn på terminlisten - Huk av dersom klubber kan angi egendefinerte klubbnavn på terminlisten. Maks antall antilagMaks antall antilag det kan være i turneringen.Maks antall lag per klubbMaks antall lag en klubb kan melde på til turneringen.
 • Tidssperrer tillatt - Huk av dersom det skal være tillatt for klubber å reservere seg fra kamper i perioder.

 

1.3.9 Fane Turneringsoppsett - Rediger lagpåmelding.png

OFFENTLIGGJØR

Rediger turneringens offentliggjøringsinnstillinger i form av å huke av hva som skal offentliggjøres og eventuelt frem til hvilken dato det skal publiseres. NB! Alle endringer som blir gjort under «Offentliggjør» vil bli lagret for alle underturneringene dersom en velger å hake av for "Alle underturneringer" bak hvert felt.

 

Beskrivelse Utdyping

Checkbox «Tabell»

Frem til 'dato'

Huk av dersom tabellen skal offentliggjøres (publiseres).

Alle kamper med dato frem tom valgt dato blir publisert. 

Checkbox «Dommeroppdrag»

Frem til 'dato'

Huk av dersom dommeroppdragene skal offentliggjøres.

Alle kamper med dato frem tom valgt dato blir publisert. 

Checkbox "Kamper LIVE"

Velg "Registreringsnivå"

Checkbox «Statistikk»

Huk av dersom kampene skal føres LIVE.

Velg så hvilke registreringsnivå det skal føres LIVE.

Huk av dersom statistikken skal offentliggjøres.

Checkbox «Timeliste» Huk av dersom timelisten skal offentliggjøres.
Publiser frem til (terminliste) Angi frem til hvilken dato terminlisten skal være publisert.
Checkbox «Resultat» Huk av dersom resultatene skal offentliggjøres.
Publiser frem til (dommeroppdrag) Angi frem til hvilken dato dommeroppdrag skal være publisert.
Checkbox «Plasserte lag» Huk av dersom plasserte lag skal offentliggjøres.
Checkbox «Trukne/strøkne lag»

Huk av dersom trukne/strøkne lag skal offentliggjøres.

 

Knapp «Fjern denne turneringen»: Ved klikk fjernes turneringen. Det er ikke mulig å fjerne en turnering som har underturneringer, påmeldte eller plasserte lag, eller runder eller kamper knyttet til seg.