Hurtigberamming

Hurtigberamming brukes ofte til å kunne gjøre kjappe (og like) endringer for flere kamper samtidig.

En kan også styre om en skal lagre og beramme eindringer for en kamp av gangen, eller flere kamper samtidig.

Videre kan en også styre hvilke valideringer (sjekker) som skal gjøres ved beramming av kampen(e) (se eget punkt under om hvordan dette gjøres).

For å komme til Hurtigberamming, går en til Kampsøk og så klikker på Hurtigberamming-linken, som ligger mellom søkefeltene og søkresultatet:

image8x91v.png

Merk at ikke alle særforbund pt har fått implementert hurtigberamming.

En kan gå til Hurtigberamming både før og etter en har gjort et søk.

Se hvordan bruke Hurtigberamming:

Om en klikker på Vis Valideringstyper over søkeresultatet i Hurtigberamming, vil en kunne styre hvilke valideringer (sjekker) som skal gjøres ved beramming av valgte kamper. Valgene en her gjør, vil bli husket til neste gang du bruker Hurtigberamming.

imageyimtq.png

Dersom systemet får en konflikt ut fra valgte valideringstyper når en gjør beramming for flere kamper samtidig, vil en få et gult varsel "Kamp har advarsel, må behandles igjen" oppe i høyre hjørne pr kamp som har en konflikt:

imagexlvx7.png

... i slike tilfeller må en klikke beramm for de enkeltkampene som står igjen med avhakning foran, og se hvilke konflikt som ble funnet.

 

Merk at kamper med dato tilbake i tid, vil ikke bli berørt av disse valideringstypene. I tillegg kan en kun beramme en kamp av gangen, for kamper som har dato tilbake i tid.

 

Ved endringer i de ulike feltene for enkelt kamper, kan dette gjøres på ulike måter

 • ved å endre alle kamper som skal endres og klikke Beram-knappen foran hver enkelt kamp av gangen
 • gjøre alle endringer i alle aktuelle kamper og så klikke Beram valgte knappen.
 • Evt. en miks av de to over.

Feltene Dato og Tid må en enten velge/skrive ønsket endring, eller evt kopiere og lime inn endringen i:

De andre feltene, Bane, Arrangør og dommeroppdag har en flere måte å legge inn innhold:

 • Søke opp og velge nytt valg
 • Velge i listen over foreslåtte valg

imagegfbxog.png

 

Alle kamper som det er gjort endring i minst ett av feltene blir huket av i avhakningsboksen foran kampen i kamplisten:

imagevu2fl.png

 

 

Over kolonneoverskriftene finne et felles feltvalg og Tøm for valgte knapp for hver kolonne i Hurtigberamming:

De felles feltvalgene brukes til å gjøre samme endring for flere kamper samtidig i en eller flere kolonner. Dette gjøres da ved å

 1. gjøre endringen i feltene over kolonneoverskriftene
 2. velge hvilke kamper valgte endringer skal gjøres i
 3. klikke knappen Kopier til valgte kamper
 4. beramme valgte kamper, enten hver for seg eller ved å klikke knappen Beram valgte

Tøm for valgte knappene brukes til å slette feltene i kolonnen de tilhører for valgte kamper. Dette gjøres etter følgende oppskrift 

 1. velge hvilke kamper en ønsker å slette innholdet i aktuelle felt for
 2. klikke knappen Tøm for valgte over aktuell kolonne
 3. beramme valgte kamper, enten hver for seg eller ved å klikke knappen Beram valgte

Når en skal lagre endringer (beramme) en har gjort i kamper i Hurtigberamming, gjøres dette som følger

 1. gjør endringer i felt for den de kampene en ønsker
 2. kamper som det gjøres endringer i blir automatisk haket av for foran kampene i listen
 3. Beram (lagre) enten en og en kamp ved å klikke Beram knappen foran hver kamp, eller alle avhaket kamper samtidig ve då klikke knappen Beram valgte

Systemet gjør da en sjekk ut fra hvilke Valideringstyper som er valgt.

Gjør en beramming en og en kamp hver for seg, vil en få detaljert konflikt-varsel for den aktuelle kampen, ved konflikt.

Dersom systemet får en konflikt ut fra valgte valideringstyper når en gjør beramming for flere kamper samtidig, vil en få et gult varsel "Kamp har advarsel, må behandles igjen" oppe i høyre hjørne pr kamp som har en konflikt:

imagexlvx7.png

Mens hver kamp som det ikke finnes en valideringskonflikt til, vil få grønne bekreftelser fortløpene, oppe i høyre hjørne:

imagerdraq.png

Avhakningen foran ferdigberammet kamper vil automatisk forsvinne når berammingen er ferdig.

imagevu2fl.png

 

Merk at dommeroppdrag som allerede er sendt til IdrettsOppgjør vil ikke være mulig å endre. Disse oppdragene er har grå bakgrunnsfarge.

Merk at alle endringer i publiseringsfeltene KP og OP lagres og endres umiddelbart, uten beramming. Uansett om en gjør endreinger i disse feltene en kamp av gangen, eller flere samtidig ved bruk av fellesfeltet for kolonnene:

imageyff0f.png

 • KP = Kamp publisert
 • OP = Oppdrag publisert (dommeroppdrag)

Se også: