Ved klikk på «Maskinell kampberamming» i menyen åpnes en liste over alle maskinelle kampberamminger sortert etter dato med den nyeste øverst. Listen viser hvem som utførte berammingen, når den ble utført og diverse info om selve berammingen. Her er det mulig å gå videre til de forskjellige berammingenes detaljsider i tillegg til detaljsidene til turneringene som har blitt berammet.

Knapp «Ny beramming» - Klikk for å opprette en ny beramming (se egen beskrivelse).

Felter

Beskrivelse Utdyping
«Navn» Navnet på berammingen. Standard navn er hvem som utførte berammingen og dato og klokkeslett berammingsprossesen ble startet.
«Bruker» Hvem som utførte berammingen.
«Start» Dato og tidspunkt berammingen startet.
«Slutt» Dato og tidspunkt berammingen avsluttet.
«Status» Berammingens status.
«Resultat (%)» Berammingens resultat, dvs. hvor mange prosent av alle kampene ble berammet.
«Suksess» Berammingens suksess, dvs. hvor mange kamper av totalt antall kamper ble berammet.
«Gjenstående» Hvor mange kamper gjenstår å beramme.
«Logg» Berammingslogg. Ved klikk åpnes berammingens detaljside.
«Kamper» Ved klikk vises/skjules kampens turneringsliste. I turneringslisten vises en liste over alle turneringene som ble berammet i valgt baramming. Ved klikk på turneringsnavnet åpnes fanen «Kamper» under turnerings detaljside. Turneringslisten viser også hvor mange uberammede kamper som gjenstår i turneringene (se den siste berammingen i skjermbildet).