Vi trenger flere digitale støttespillere som bygger opp under den norske, åpne og inkluderende frivillighetsmodellen
Vi trenger flere digitale støttespillere som bygger opp under den norske, åpne og inkluderende frivillighetsmodellen

Vi mobiliserer et krafttak for digital produktutvikling

NIF: Norges største frivillige organisasjon og folkebevegelse - også digitalt

Norsk idrett får nå bistand digitalt fra stadig flere frivillige eksterne støttespillere som vil styrke oss på produktutvikling og løse flere av idrettens felles utfordringer - med utgangspunkt i de mest operative rollenes behov ute i aktivitetshverdagen til idrettslagene - og på en måte som er bærekraftig og understøtter den norske inkluderende idrettsmodellen.

Er du en utvikler som ønsker å utvikle noe rundt idretten - eller en digital ildsjel med idéer om fellestjenester som bør utvikles og/eller behov som bør løses sentralt?

Vi tilbyr nå gjennom Minidrett.no en selvbetjent dataportal for å forenkle utvikling av innovative bidrag inn mot idretten; "Idrettens digitale sandkasse", samt få en oppdatert oversikt på hva som allerede finnes av integrerte løsninger der ute.

På denne utviklerportalen fra idretten tilbyr NIF Digital en rekke ferdige dataprodukter og APIer som kan gjøre utviklingen av idrettsapplikasjoner mye enklere, bedre og raskere - og ikke minst skape mange nye kreative konsepter som bør testes ut ved at data kombineres og samles på nye måter, samtidig som personvern og datasikkerhet ivaretas.

Ta en titt i vår portefølje og se om det er noe du kan utnytte i dine applikasjoner eller vil utvikle fra bunnen av. Og spør oss gjerne om råd og tips. Vi hjelper mer enn gjerne.

Har du en god idé til en digital tjeneste som kan passe inn i markedsplassen? Da vil vi gjerne høre fra deg: Meld deg som digital ildsjel og bidra til idrettsglede for alle!

 

Vi fasiliterer nye digitale samarbeid på tvers av både idretten og samfunnsaktører

Økt dialog med innovative miljøer som vil bruke sin kompetanse til samfunnsnyttige formål øker vår kapasitet til problemløsning, validering og innsikt. Gjennom sommerhalvåret i 2023 har vi hatt praktikanter på dugnad knyttet til denne tematikken og som har bidratt til langt tettere dialog med idrettslagene og gode beslutningsgrunnlag. I tillegg har vi nå flere dynamiske team av utviklere, tjenestedesignere og utviklingsselskaper som støtter denne reisen og jobber "pro bono" for å realisere løsningshypotesene vi validerer. Gjennom året har vi hatt et tett samarbeid med flere innovasjons, -utdannings -og forskningsmiljøer, bl.a. Kristiania og OsloMet - for å utvikle vårt tilbud av bærekraftige fellestjenester for felles behov. Dette eskalerer vi nå videre inn i fremtiden i tett samarbeid med sluttbrukerne og deres behov. 

I dette ligger også visjonen om et "Booking.com" for idretten; en samlende digital inngang for åpen formidling og deltakelse i aktivitetstilbudet på tvers av datakilder, grener, idrettslag, kretser og særforbund.

                

Fem frivillige utviklingsteam fra høyskoler og universiteter jobbet i 2023 frem fungerende prototyper for en aktivitetsfokusert fellestjeneste av og for norsk idrett - med fokus på inkluderende oversikt og motivasjon til aktivitet og deltakelse på tvers av alle grener og roller ute i idrettslagene. Tjenesten bygges opp av fleksible moduler som vil tilpasses avhengig av brukerens eller idrettslagenes behov og kontekst.

Fokus på aktivitet og å skape idrettsglede gjennom attraktive tjenester rundt idretten

Typiske målgrupper i dette er rollene trener/lagleder/daglig leder i idrettslagene (organisatorer av trening/mosjon), og barn/ungdom/foresatte (utøvere på trening/mosjon).

Prototypene som i første omgang fokuserer på å adressere primærbehovene rundt formidling, innkalling og påmelding til trening/mosjon, testes akkurat nå ute i idrettslagene gjennom frivilligheten. Videre utrulling av tjenesten avhenger av modenhet og de bidragene vi vil trenge både kapasitetsmessig og økonomisk for den videre reisen.

FMA_grensøk.PNG

 

NIF Digital sin rolle for digitaliseringsreisen i norsk idrett

  • forenkle de digitale inngangene til norsk idrett​
  • bidra til at det skapes verdiøkende løsninger rundt idrettens data​
  • sikre kvaliteten og omfanget av idrettens data​
  • bidra til å utvikle administrative og publikumsorienterte tjenester som løser felles behov


Til dette trenger vi en god informasjonsgrunnmur og fundament for datainnhenting, behandling og forvalting for å være en innsiktsdrevet organisasjon og sikre økt varig deltagelse. Ved å bygge bro mellom analyseavdelingen og digital utvikling sikrer vi utviklingen av førsteklasses brukerorienterte løsninger i fortsettelsen - spesielt relatert til å fremme aktivitet gjennom digital produktutvikling.

NIF Digital har derfor sammen med norsk idrett jobbet systematisk de siste årene med å samle medlems, -person og organisasjonsdataene på tvers av nesten 10 000 idrettslag, på samme struktur i en sentral base, og forvalter nå sannsynligvis den tredje største persondatabasen i Norge (inkludert det offentlige).

Samtidig med at denne prosessen er blitt jobbet frem i NIF, har aktivitetsdataene blitt spredt i mange forskjellige, lukkede og kommersielle økosystemer. Her er dataene ofte kun tilgjengelig på invitasjonsbasis i et stort antall tjenester, og dataene som samles har varierende struktur og kvalitet, og deles ikke tilbake til idrettslagene – noe som utfordrer den åpne og inkluderende norske idrettsmodellen og gjør det svært krevende for publikum å få oversikt på aktivitetstilbudet - og skaper store utfordringer for idrettslagene i hverdagen knyttet til datakvalitet og dobbeltbokføring.

Begrenset datatilgang og datakvalitet grunnet denne fragmenteringen gjør hverdagen svært krevende for både publikum og roller innenfor idretten, og stjeler både tid og mulighet for flest mulig til å bli med på mangfoldet av aktivitetstilbud, samt å bli værende innenfor idretten hvis man slutter i en organisert aktivitet.

 

Sammen er vi sterkere!

Vi jobber for stadig tettere dialog på tvers av idrettslagenes langsiktige fellesbehov; følg vårt arbeid innen forskning og utvikling på helhetlige digitale fellesløsninger på felles utfordringer her på idrettsforbundet.no/digital/labs/, og bli med på den digitale dugnaden for norsk idrett du også.

  • Er du en utvikler som vil bruke din kompetanse til samfunnsnytte på fritiden?
  • Har du idéer til å gjøre ting annerledes ute i idretten gjennom smart bruk av teknologi?
  • Ønsker du eller din klubb å være piloter i å utforske og tenker at "bedre er alltid annerledes"?

 

Meld deg som digital ildsjel her og bidra til idrettsglede for alle!


Sammen skal vi gjøre det enklest mulig for flest mulig å både bli en aktiv del av, og forbli en aktiv del av norsk idrett – gjennom enkle og motiverende digitale virkemidler.

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder Produkt og tjenesteutvikling
NIF Digital