Samarbeid med verdiøkende tredjeparter

Samarbeid med verdiøkende tredjeparter

For å skape idrettens digitale fellestjenester trenger vi samarbeid med verdiøkende tredjeparter som ønsker å levere innovative og gode tjenester sammen med norsk idrett. Dette stiller store krav til at vi leverer brukervennlige og gode tjenester samtidig som vi kontinuerlig tilpasser de til behovene i norsk idrett.

Idrettens digitale fellestjenester

Idrettens digitale fellestjenester

Idrettens digitale fellestjenester skal sikre at norsk idrett har gode og effektive digitale verktøy som bidrar til at det er enkelt å få med aktive og frivillige.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte mulighetene for et samarbeid/partnerskap knyttet til utvikling av idrettens digitale tjenester og forretningskonsepter.

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder produkt og tjenesteutvikling