Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettshaller

Boler flerbrukshall host 2007 Foto K Albertsen.jpg
Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)

I Oslo finnes det 3 ulike typer idrettshaller/gymsaler: de kommunale idrettshallene, de private idrettshallene og skolenes gymsaler.

Hvilke muligheter man har til å få tilgang på treningstid og/eller arrangementstid kommer an på hvordan aktiviteten er organisert.

Offentlige idrettshaller

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av OIK på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele den kommende innendørssesongen.

Siden tilgangen på halltid er en knapp ressurs i Oslo har styret i OIK valgt å definere hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. Dette er per dags dato badminton, basketball, cheerleading, dans, futsal, gymnastikk og turn, landhockey, håndball, innebandy, roller derby og volleyball. For å få tilgang på treningstid i fordelingen må aktiviteten være organisert innenfor en av disse idrettene. Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir tildelt for sin respektive idrett.

Merk at det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen. Dette kan f.eks. være OIK-tiltak som inkludering i idrettslag eller tiltak rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse.

De gjeldende retningslinjene for fordeling av tid i hallene ble vedtatt av styret i OIK 13. februar 2019.

Fordeling for sesongen 2019/2020

Gymsaler

For informasjon om fordeling av gymsaler, se mer informasjon her.