1879__67H9928.jpg

Smittevernstiltak på åtte ulike språk

Se gjeldende smittevernstiltak oversatt til åtte ulike språk. Disse er utformet slik at særidretter, idrettslag og andre enkelt kan tilpasse tekst til egne behov, og endre i takt med nye bestemmelser ved senere tidspunkt

Smitteverntiltakene er fra den nasjonale veilederen for «smittvern for idrett Covid-19) og gjeldende råd og regler for Oslo kommune.

Målet med å oversette smitteverntiltakene er å nå ut til enda flere for å skape trygghet rundt hva som er gjeldene smitteverntiltak, trygge foresatte på at idrettslagene tar smittevern på alvor, samt minimere smitterisiko for trenere, instruktører, frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dokumentene er en tekstfil, med oppsummerende og konkrete tiltak innenfor kategorier som utstyr, ulike anlegg, fasiliteter, organisering, samt generelle råd og regler. Den siste delen består av tiltak som i dag ikke er gjeldende, men som kan bli gjeldende senere. Dette gjelder også teksten vedrørende smitteverntiltakene for haller som er stengt i Oslo frem til 21.jan. Idrettslaget kan selv plukke ut relevant informasjon og tilpasse det til sitt idrettslag, og dele det med sine medlemmer slik de finner det hensiktsmessig. 

Smitteverntiltakene er oversatt på åtte ulike språk; arabisk, engelsk, farsi, polsk, somali, tigrinja, tyrkisk og urdu. Oslo Idrettskrets har fått støtte av IMDi for å utarbeide disse dokumentene, og man kan laste ned de ulike dokumentene her:

NORSK

ENGELSK

ARABISK

FARSI

TYRKISK

URDU

TIGRINJA

POLSK

SOMALI