Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Idrettskretsen tilbyr ulike tverrfaglige kurs som har som mål å øke kompetansen til de tillitsvalgte. I tillegg kan vi tilby andre kurs på forespørsel.

Å kunne tilby god aktivitet er idrettslagets viktigste formål. Oslo idrettskrets har som mål å tilby kurs- og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes, og til en hver tid sørge for at tiltakene er av god kvalitet. Vi ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt. Derfor oppfordrer vi dere til å sette av litt tid på kurs. 

Under finnes en oversikt over noen av de kursene vi kan tilby. 

Har idrettslaget behov for andre temaer enn det som er nevnt, ta kontakt med Tone Holm Dagsvold enten på epost: ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no eller mobil: 948 46 144.

  Dette kurset anbefaler vi at alle idrettslag gjennomfører
   etter avholdt årsmøte.
  Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
  Kurset er delt i tre hoveddeler:
  • ansvarsoppgaven. Her får du en gjennomgang av de viktigste lover og regler
  • ressursoppgaven. Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • strategioppgaven. Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.

   

  Idretten trenger flere dyktige ledere. Dette kurset gir ungdom innsikt i hvordan norsk idrett er organisert,og gir de verktøy de kan benytte med mål om at de skal tørre å bli med.

  Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av idrettslaget.

  Temaer for kurset:

  Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

  Den andre delen er en oppfølgingssamling á 4 timer, og inneholder følgende:

  • Gjennomgang av praksisoppgave/handlingsplan i eget idrettslag
  • Coaching

  Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas.

  Kurset arrangere hver vår og høst og koster kr 1 500 pr.deltaker (pr. 2017). Deltakelse krever overnatting fra fredag til søndag. Kurset holdes av erfarne kursholdere og ledere, som følger opp ungdommen hele helgen. Deltakerne må forvente å dele rom med en ukjent. Men jenter og gutter ligger adskilt.

  Lurer du på dato for neste kurs kan du se i Kalenderen.

  Temaene i kurset er roller og ansvar, regnskapsføring, budsjettoppfølging, gjennomgang av regnskaps-og revisjonsbestemmelsene, særregler m.m. Deltakerne får en forståelse av ansvaret for å ha en forsvarlig økonomistyring.

  Kurset tar ca. 3 timer.

  Kurset tar ca. 4 timer

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslnjer mot seksuell trakassering, mobbing, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

  For at barna skal føle idrettsglede og mestring må idrettslaget sørge for å ha kvalifisert trener.  Det første møtet med idretten legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 
  Et 16 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Målgruppe
  Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 16 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 6 timer ( 2 timer teori og 2 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer ( 2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

  Pris 

  Kurset koster kr 1 000 pr. person og inkluderer boken "Barneidrettstreneren". Krever min. 10 deltakere.

  Kurset er ikke ferdigstilt. Informasjon kommer!

  Vi arrangerer ulike temasamlinger/kurs hvor idrettslaget kommer med ønsket tema. Eksempler på temaer:

  • kosthold
  • førstehjelp
  • skadeforebygging
  • inkludering av minoritetsbarn og-unge og foreldre
  • bruk av sosiale medier
  • kommunikasjonsstrategi
  • m.m

  Ta kontakt med Kathe Langvik på epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no eller mobil: 996 32 543