Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Idrettskretsen tilbyr kurs med mål om å øke kompetansen til de tillitsvalgte. Vi har også mulighet til å tilby tilpassede kurs til ditt idrettslag.

 

Å kunne tilby god aktivitet er idrettslagets viktigste formål. For at idrettslagene skal ha nødvendig kompetanse i bunn, anbefaler vi å sjekke ut kurstilbudet både hos særforbund og idrettskrets.

Oslo idrettskrets tilbyr kurs- og kompetansehevende tiltak knyttet til alt som gjelder på tvers av idrettsgrener, slik som økonomistyring, juridiske oppgaver, klubbutvikling, lederkurs for ungdom, aktivitetslederkurs barneidrett og en rekke temasamlinger. Vi ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt. Våre kurs gir en god grunnmur som tillitsvalgt i et idrettslag, og vi oppfordrer dere derfor til å sette av litt tid til kurs. 

Under finnes en oversikt over noen av de kursene vi kan tilby. Har idrettslaget behov for andre temaer enn det som er nevnt, ta kontakt med Tone på e-post ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no eller mobil 948 46 144.

  Oslo idrettskrets tilbyr nå "Klubbens styrearbeid i praksis" digitalt. Dette er basiskurset vårt, og er særlig relevant å gjennomføre ved valg av nye styremedlemmer og i forbindelse med idrettslagets årsmøte. 
  Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 
   

   

  Kurset inneholder:

  • De viktigste lover og regler i idretten
  • Gjennomføring av årsmøtet
  • Rollefordeling og organisasjonskart
  • Styrets oppgaver, bl.a. ansvaret for barneidrett og politiattester
  • Økonomiske oppgaver for styret

  I tillegg inneholder kurset en kort intro til klubbutvikling:

  • Ressursoppgaven: Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • Strategioppgaven: Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.

  Se kalenderen vår for kursdatoer.

  Oslo idrettskrets tilbyr kurs for ungdom og unge voksne i Osloidretten. Her utvikler vi Unge ledere i idrettslagene, og har etablert gode samarbeid med flere idrettslag i Oslo. Vi tilbyr også et spennende helgekurs for idrettsungdom i Oslo, på tvers av idrettslag.

  Les mer på våre sider om Ungdomsidrett under fanene "Lederkurs for ungdom" og "Lokale lederprogrammer"

  Temaene i kurset er roller og ansvar, regnskapsføring, budsjettoppfølging, gjennomgang av regnskaps-og revisjonsbestemmelsene, særregler m.m. Deltakerne får en forståelse av ansvaret for å ha en forsvarlig økonomistyring, og nødvendigheten av å ha et budsjett.

  Kurset tar ca. 3 timer.

  Se kalenderen vår for kursdatoer, eller ta kontakt med Kathe.Langvik@idrettsforbundet.no

  For at barna skal føle idrettsglede og mestring må idrettslaget sørge for å ha kvalifisert trener.  Det første møtet med idretten legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 
  Et 16 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Målgruppe: Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 16 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 6 timer ( 2 timer teori og 2 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer ( 2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

  Pris: Kurset koster kr 1 000 pr. person og inkluderer boken "Barneidrettstreneren". Krever min. 10 deltakere.

  Ta kontakt med Hege.Skau@idrettsforbundet.no om du ønsker å arrangere dette i ditt idrettslag.

  Kurset er satt sammen av kursmoduler fra "Lederkurs for ungdom" og "Aktivitetslederkurs Barneidrett".

  Kurset er under utvikling, og vi har testet flere varianter i idrettslag i Oslo. Ta kontakt med Sigrid Nestgaard Rød på sigrid@idrettsforbundet.no om ditt idrettslag er interessert i dette.

  Vi arrangerer ulike temasamlinger/kurs hvor idrettslaget kommer med ønsket tema, og kan kontakte relevante kursholdere. Eksempler på temaer:

  • kosthold
  • førstehjelp
  • skadeforebygging
  • inkludering av minoritetsbarn og-unge og foreldre
  • bruk av sosiale medier
  • kommunikasjonsstrategi
  • m.m

  Ta kontakt med Tone Holm Dagsvold på epost: tone.holm.dagsvold@idrettsforbundet.no

  (Dette kurset tilbys ikke i 2020).

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Kurset tar ca. 4 timer

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslnjer mot seksuell trakassering, mobbing, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

  I 2019 ble kontrollkomitè og valgte revisorer erstattet med kontrollutvalg (Merk at idrettslag med mer enn kr 5 mill. i omsetning fortsatt må engasjere revisor).

  Oppgavene til kontrollutvalget er å foreta forvaltnings- og regnskapsrevisjon, noe som kan fortone seg som en uhåndterlig oppgave. 

  Derfor har vi laget et kurs hvor vi gjennomgår de viktigste oppgavene og de ulike verktøy som er utarbeidet for å understøtte arbeidet.

  Du finner datoer for kontrollutvalgskurs i vår kalender. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kathe Langvik på epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no