Paraidrettskurs

Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er et 4-timers kurs delt inn i en teori- og praktiskdel som tar for seg følgende:

  • målgruppene: utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og  bevegelseshemmede
  • Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
  • Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet
  • Tlrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten (idrettslag, særkretser, regioner, m.fl).

Se kalenderen vår for kursdatoer

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs, kontakt Kine Wold Lunde på e-post: kinewold.lunde@idrettsforbundet.no eller ring 996 03 908