Klubbutvikling.png

Klubbutvikling

Klubbutvikling

OIK ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt!

Overordnet mål for organisasjonsarbeidet til OIK er: flere veldrevne idrettslag med kompetente tillitsvalgte.

Derfor tilbyr vi tilpassede kurs og utviklingsprosesser som gjør at idrettslaget styrker organisasjonen i møte med de krav som stilles.

Som tillitsvalgt i idrettslagets styre er dere satt til å forvalte midlene på en forsvarlig måte, og sørge for å iverksette årsmøtes vedtak. Idrettslaget som medlem av Norges Idrettsforbund er forpliktet til å følge NIF's lover. For at idrettslaget best skal kunne ivareta dette og fremstå som en attraktiv fritidsarena tilbyr vi tilpassede kurs, utviklingsprosesser og andre viktige verktøy.

 I dette viktige arbeidet med klubbutvikling benytter vi flere ulike verktøy og modeller som både motiverer og engasjerer de tillitsvalgte.

Klubbesøk

Vi ønsker å komme ut til klubben, gjerne i forkant av et styremøte, for å bli kjent og diskutere hva vi kan bidra med for å styrke idrettslagets organisasjon. Idrettslaget får kjennskap til Oslo Idrettskrets, hvem vi er, hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med. Vi har bred erfaring og kjenner de ulike utfordringer idrettslagene har. Klubbesøk er en forutsetning for opptak i Nabolagsklubb.

Startmøte

Startmøte er et enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar fra to til fire timer og resulterer i konkrete planer for det videre arbeid i idrettslaget. Vi stiller med klubbveileder som leder møte! Startmøte er en forutsetning for opptak i Nabolagsklubb.

Utviklingsprosesser

Ingen lykkes uten en plan!

Erfaringene viser at idrettslag som har etablert et godt fundament lykkes i større grad med å nå sine mål. Ved å aktivt bruke dette i omdømmearbeidet vet både medlemmer, tillitsvalgte, trenere, nærmiljø og andre hva idrettslaget står for.

En prosess fører til gode diskusjoner og skaper engasjement. Hva idrettslaget har av grunnlag vil være et godt utgangspunkt for videre arbeid. Vi stiller med veileder som leder prosessen.

Møtene er gratis for klubben!

 

Tone Holm Dagsvold
Tone Holm Dagsvold
Avdelingsleder

Ønsker dere å booke et møte eller å vite mer om hva dette innebærer, ta kontakt!