IMG_2188 kurslærer Marthe.jpg

Kurs for ungdom

Oslo Idrettskrets (OIK) tilbyr kurs for ungdom og unge voksne. Vi utvikler unge ledere i idrettslagene, og har etablert gode samarbeid med flere idrettslag i byen. Vi tilbyr også et spennende helgekurs for idrettsungdom, på tvers av idrettslag.

Kursdatoer i 2023

 • To ganger i året arrangerer vi "Lederkurs for ungdom" arrangert for aldersgruppen 15 til 19 år. Kurssted er Sørmarka konferansehotell, og i 2023 er kurset gratis å delta på. Neste kurs er 17.-19. november 2023. Trykk her for praktisk informasjon. 
 • I kalenderen publiseres nye kurs fortløpende. 

Lederkurs for ungdom er et helgekurs som arrangeres i hele landet. I Oslo arrangeres det hver vår og høst.

Målgruppen er engasjert ungdom og unge voksne som er medlem av et idrettslag. Kurset arrangeres to-tre ganger i året for aldersgruppen 15-19 år. Annethvert år settes det opp kurs for aldersgruppen 20-26 år.

I kurset blir man kjent med annen idrettsungdom og lærer mer om egne styrker og ressurser. Kurset gir ungdom innsikt i og forståelse for hvordan norsk idrett er organisert. Vi lager planer for egne idrettslag, og jobber med kommunikasjonsleker og presentasjonsteknikk. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. Vinn-vinn for både deltakerne og idrettslaget!

Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør? Å delta lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget.

Kurset starter med en helgesamling, og tar for seg temaene:

 • Teambuilding
 • Selvtillit/selvfølelse
 • Ledelse og lederrollen
 • Ungdom i sentrum
 • Idrettens organisering
 • Kommunikasjon
 • Retorikk og presentasjonsteknikk
 • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

Lederkurs for ungdom, april 2019.

Hva skjer etterpå? 
Siste del av kurset er å utarbeide en plan for praksisoppgave i eget idrettslag, enten enkeltvis eller med andre kursdeltakere fra samme idrettslag. 

Dette er et prosjekt som de unge lederne har ansvar for å gjennomføre.

For best mulig effekt er det viktig at en kontaktperson i idrettslaget har snakket om dette med sin(e) deltaker(e) før kurset. Kanskje har idrettslaget allerede et budsjett for ungdomsaktivitet å ta utgangspunkt i? Eller ledig anleggstid tilgjengelig? Tiltaket kan være alt fra å gjennomføre et arrangement for andre i nærmiljøet, å starte opp en ny aktivitet eller å sette i gang en miljøkampanje. Her finnes mange muligheter! 

Kurset avsluttes med oppfølgingssamling en ettermiddag i etterkant. Her jobber vi med veien videre som aktiv i idretten og deltakerne får utdelt kursbevis.

Hvert år arrangeres instruktørkurs for ungdom og unge voksne som skal lede aktivitet for barn og unge i sommerferien. Kurset er satt sammen av elementer fra Lederkurs for ungdom og Barneidrettstreneren, og gir ferieinstruktørene en kickstart inn i sin sommerjobb i idrettslaget.

Datoer publiseres i kalenderen til OIK.

Kurset kan også arrangeres lokalt i idrettslaget.

Kurset kan også arrangeres i forkant av høst- og vinterferien.

Mange idrettslag i Oslo arrangerer egne lederprogrammer for sine ungdommer.

Et slikt program inneholder ofte:

Kickoff / bli kjent
Barneidrettstreneren (OIK, 1-5 moduler)
Ung Leder (OIK, 2-3 kurskvelder)
Førstehjelpskurs
CV/søknadsskriving
Overnattingstur
Trenerkurs (særforbund)
Dommerkurs (særforbund)
Kurs i: Antidoping, sosiale medier, ernæring, konflikthåndtering
Besøke universitet og høyskole
Besøke Stortinget, besøke museer
Praksis: Åpen hall, sommeraktiviteter, festival, frivillige oppdrag

 

Lederkurs Oslo Idrettskrets og Haugerud IF, mai 2019. Fotograf: Lars Aamodt

Kursmoduler som idrettskretsen tilbyr:

image8m7ean.png

Kurskveldene foregår i klubbens egen arenaer, klasserom eller gymsal. Kveldene består av mye aktiviteter, og gruppe- og refleksjonsarbeid.

OIKs kurslærere holder primært lederkurs for målgruppen 15-25 år, med mulighet for lokal tilpasning. 

Oslo Idrettskrets (OIK) samarbeider med en rekke idrettslag om utviklings- og lederprogrammer i deres nærmiljø.

 • Furuset IF Alnaskolen
 • Haugerud IF Ung Leder Haugerud
 • Tøyen Sportsklubb Tøyenakademiet
 • Haugerud IF og Haugerud skole: Unge ledere 9. trinn
 • Vålerenga Fotball Samfunn Forbildeprosjektet 5. trinn og 9. trinn
 • Jobbsjansen v/ Vålerenga Fotball Samfunn
 • Ung leder 15-25 år v/ Vålerenga Fotball Samfunn
 • Linderud IL Lederprogram
 • Klemetsrud IL gjennom HUB Mortensrud

Ønsker ditt idrettslag å se på muligheter for lederkurs lokalt? Ta kontakt med ansvarlig for ungdomsidrett og lederutvikling i OIK: sigrid@idrettsforbundet.no

OIK tilbyr også kurs i aktivitetsledelse for ungdom og voksne som er/vil bli instruktører i barneidretten. Ekstra nyttig hvis man er ny som trener!

Hele kurset varer i 14 timer. Det er også mulig å gjennomføre moduler enkeltvis. Hver modul varer mellom 2 og 4 timer.

All informasjon du trenger om kurset Barneidrettstreneren