Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettshaller

Boler flerbrukshall host 2007 Foto K Albertsen.jpg
Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

 

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til basketregionen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra basketregionen til Kjelsås IL basketgruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i basketgruppa til Kjelsås IL.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I idrettshallene er dette per dags dato følgende idretter; badminton, basketball, cheerleading, dans (utvalgte grener), futsal (kun senioraktivitet), gymnastikk og turn, håndball, innebandy, landhockey, roller derby, ultimate frisbee og volleyball.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i idrettshallene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

Fordelingsprosess sesongen 2020/2021

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 19. mars 2020 – Infomøte
 • Fredag 3. april 2020 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 17. april 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av treningstider
 • Fredag 24. april 2020 – 2. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 30. april 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 2. utkast av treningstider
 • Torsdag 30. april 2020 – Særidrettenes frist for innsending av arrangementsønsker
 • Torsdag 7. mai 2020 – Fordelingsmøte treningstider
 • Tirsdag 19. mai 2020 – Fordelingsmøte arrangementstider

* Pga usikre tider tas det forbehold om alle frister rent praktisk kan overholdes, og i hvilken grad det vil være mulig å avholde et fysisk fordelingsmøter.

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Fordelingslogg treningstider

Dato Versjon uten OA4 med OA4
3. april 2020 1. utkast - Link
24. april 2020 2. utkast Link Link
7. mai 2020 Adm. vetak etter møte Link Link
19. mai 2020 Interne bytter. Endringer i
Teglverket og Ekeberg skole.
Link Link
8. august 2020 Interne bytter. Endringer i Apalløkka. Link Link

*Pga rehabilitering av Oppsal Arena 4 er det utarbeidet to versjoner. "Uten OA4" gjelder fra sesongstart og frem til rehabiliteringen er ferdig.

Fordeling av arrangementer (tid i helg)

På grunn av smitterverrnsituasjonen er det stor usikkerhet knyttet til mulighetene for gjennomføring av arrangementer. Listene vil derfor bli oppdatert fortløpende gjennom sesongen.

Frist justering Periode fra Periode til
01.09.2020   09.10.2020
21.09.2020 10.10.2020 15.11.2020
02.11.2020 16.11.2020 31.12.2020
14.12.2020 01.01.2021 15.02.2021
01.02.2021 16.02.2021 31.03.2021
15.03.2021 01.04.2021 31.05.2021

Tidligere versjoner

Gjeldende versjon

Gymsaler

For fordeling av gymsaler, se mer informasjon her.