Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)
Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)

Idrettshaller

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til basketregionen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra basketregionen til Kjelsås IL basketgruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i basketgruppa til Kjelsås IL.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I idrettshallene er dette per dags dato følgende idretter; badminton, basketball, cheerleading, dans (utvalgte grener), futsal (kun senioraktivitet), gymnastikk og turn, håndball, innebandy, landhockey, roller derby, ultimate frisbee og volleyball.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i idrettshallene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Badminton
 • Basketball
 • Cheerleading
 • Dans
 • Futsal
 • Gymnastikk og turn
 • Håndball
 • Innebandy
 • Landhockey
 • Roller derby (tiden disponeres av Oslo Rollerderby)
 • Ultimate frisbee
 • Volleyball

Fordelingsprosess sesongen 2021/2022

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Fordeling av treningstider og arrangementer

Gymsaler

For fordeling av gymsaler, se mer informasjon her.

De private idrettshallene eies og drives idrettslag eller andre organisasjoner/bedrifter. Disse drives i stor grad uavhengig av den kommunale tildelingen som administreres av OIK. Dermed kan det i enkelte tilfeller finnes muligheter for privat leie. For å undersøke ledig kapasitet må man kontakte halleier direkte, se oversikt under.

Ammerud idrettshall
Ammerudveien
Grei IBK
Nina Einlyng
913 45 826
ninaeinlyng@gmail.com

Apalløkka idrettshall
Amerudhellinga 10
Ammerud IF
Elin Vinje
481 38 525
el-vinje@online.no

Bestum idrettshall
Holgerlystervei 18
Ullern IF basket
Hans-Jørg Schneidt
97 57 07 25
halldrift@ullernbasket.no

Bjølsenhallen
Moldegata 7
Sagene IF
Vibeke Thiblin
926 60 636
post@sageneif.com

Bjørnholthallen
Bjørnholt skole
Bjørndal IF
Trym Haug
982 01 000
trymhaug@online.no

Brynseng idrettshall
Brynsengfaret 10
Tunet Innebandyklubb
Morten Lindem
23 46 19 85
styret@tunetibk.no

Bølerhallen
Utmarksveien
Bøler IF
Christian Holm
918 94 632
driftstyret.bfh@gmail.com

Ekeberg skoleidrettshall
Stamhusveien 79
Bækkelagets SK
Nina Kristiansen
934 93 706
nina@bsknc.no

Ellingsrudhallen
Karolinerveien 5
Ellingsrud IL
Thomas Sigolsen
ellingsrud@ronhandball.no

Engebråten idrettshall
Kapellveien 120
Kjelsås IL
Truls Nygård
90 10 43 43
truls@kjelsaas.no

Furusethallen
Trygve Lies plass 1
Høybråten Basketballklubb
Bård Olsen
992 87 661
baaolsen@online.no

Frydenberg idrettshall
Frydenbergveien 48
Cheer Team Galaxy
Hanne Markussen
404 35 319
galaxyhanne@gmail.com

F21
Fyrstikkalleen
Vålerenga Basket
Silje Gravaas
silje.gravaas@gmail.com

Grefsen idrettshall
Kapellveien 69
Kjelsås IL
Truls Nygård
90 10 43 43
truls@kjelsaas.no

Haugenstua idrettshall
Fossumveien
Rommen SK
Magne Dokken
924 37 915
post@rommensk.no

Haugerudhallen
Tvetenveien
Haugerud IF
Knut Sælid
920 40 825
knut.saelid@stenarecycling.com

Holmliahallen
Nordåsveien 3
Holmlia SK
Info kommer

Hovseterhallen
Hovseterveien 32
Titan Fekteklubb / Raballder Håndball
n0987@yahoo.com / raballder.handball@gmail.com

Høyenhallen
Traktorveien
Tunet Innebandyklubb
Morten Lindem
23 46 19 85
styret@tunetibk.no

Jordalhallen
Jordalgata 12
Vålerenga Håndball
valerenga@ronhandball.no

Kastellet idrettshall
Birger Olivers vei
Oslo Volley
Nils Halvard Harnes
995 33 084
nils.harnes@gmail.com

Kjelsås idretthall
Midtoddveien 20C
Kjelsås IL
Truls Nygård
90 10 43 43
truls@kjelsaas.no

Klemetsrudhallen
Lofsrudveien 6
Mortensrud-Aker SK
Amjad Munir
93001446
post@mask.no

Kringsjåhallen
Songsveien 210C
IL Koll / Korsvoll IL
Tone Enden
917 16 584
ende-t@online.no

Lambertseter idrettshall
Lamertseter stadion
Lambertseter IL
Arve Moen
948 18 390
driftsleder@lambertseterif.no

Leiskallen turnhall
Leirskallen 2 (parkering: Enebakkveien 328)
Nordstrand Turnforening
Heidi Fleischer
932 14 004
post@nordstrandturn.no

Linderudhallen
Statsråd Mathiesens vei 2
Linderud IL
Jan Olav Myhre
959 42 000
jomyhre@online.no

Marienlyst idrettshall
Suhmsgate
Bislett Basket
Åge Damsgaard
450 98 998
aage.damsgaard@gmail.com

Nydalen idrettshall
Nydalsveien 30C
Oslo Volley
Nils Harnes
995 33 084
oslovolley@gmail.com / nils.harnes@gmail.com

Nordbyen turn- og idrettshall
Haavard Martinsens vei 30
Høybråten og Stovner IL
983 49 014
styreleder.hovedstyret@hsil.no

Oppsal Arena
Vetlandsveien 49
Oppsal Håndball
dagligleder@oppsalhandball.no

Persbråten idrettshall
Sørkedalsveien
Persbråten Basketballklubb
Bente Lund-Johannessen
913 30 484
bjohannessen@deloitte.no

Rommen idrettshall
Karen Platous vei 31
Sveiva Innebandyklubb
Torunn Holm Svensson
911 79 030
leder@sveiva.no

Romsåshallen
Odvar Solbergs vei
Romsås IL
post@romsas-il.no

Skøyenhallen
Monolittveien
Bygdøy Monolitten IL
Gjerd S. Helgerud
483 67 123
post@bmil.no

Stovnerhallen
Karl Fossums vei
Stovner SK
John Walstad
911 96 537
john.walstad@osloskolen.no

Teglverket idrettshall
Grenseveien 60
Sinsen Refstad IL
Camilla Tjelflåt
post@sril.no

Tåsen idrettshall
Nordbergveien 15
Koll Volleyball
Marit Nordhagen
919 07 683
marit@hamran.com

Ullern vgs
Ullern IF basket
Hans-Jørg Schneidt
97 57 07 25
halldrift@ullernbasket.no

Uranienborg idrettshall
Briskebyveien 7
Uranienborg Turn
post@uranienborgturn.no

Vahl idrettshall
Vahls gate 4
Sterling SK / Oslo Basketballklubb
920 22 571 / 913 88 375
sp.sterling@hotmail.commorten.skjelbred@gmail.com 

Vestli idrettshall
Stovner SK
John Walstad
911 96 537
john.walstad@osloskolen.no

Veitvethallen
Veitvetveien 17
Veitvet SK
post@veitvet-sportsklubb.no

Voksen idrettshall
Jarbakken 1
Vestre Aker SK
Frank Aubert
926 99 086
f-ottaub@online.no

Vulkan idrettshall
Maridalsveien 13
Centrum Tigers
Ingri Beck Reithaug
922 63 828
ingri11@hotmail.com

Ørakerhallen
Øraker skole
Ullern IF Håndball
Michael Søderstrøm
472 90 193
halldrift@ullernbasket.no

Årvoll idrettshall
Årvoll skole
Årvoll IL
Ann-Karin Linderud
915 17 300
styreleder@aarvoll.no

Amerikanske Idretters Forbund
Thomas Kejser-Lervik
99 20 70 00
thomas.kejser-lervik@nif.idrett.no
Idretter: cheerleading, ultimate frisbee

Norges Basketballforbund Region Øst
Axel Langaker
908 84 209
axel.langaker@basket.no
Idrett: basketball

Norges Danseforbund
Tor Erling Johnsen
414 91 885
TorErling@danseforbundet.no
Idrett:
dans

Norges Håndballforbund Region Øst
Erik Bakke (kampoppsett)
459 62 908
erik.bakke@handball.no
Øystein Snekkerhaugen
459 04 589
oystein.snekkerhaugen@handball.no
Idrett: håndball

Norges Kampsportforbund
Robert Hamara
922 33 143
robert.hamara@kampsport.no
Idretter:
boksing, bryting, judo, kampsport(ene), kickboksing

Norges Volleyballforbund Region Øst
Gunnar Mikal Naas
940 81 994
gunnar.naas@volleyball.no
Idrett: volleyball

Oslo Fotballkrets
Knut Nordstrøm
22 57 97 53
knut.norstrom@fotball.no
Idrett: futsal

Oslo og Akershus Bandyregion
Espen Johansen
913 68 765
espen.johansen@bandyforbundet.no
Idretter: innebandy, landhockey

Oslo Skøitekrets
Torill Ustad Stav
styret@oslorollerderby.no
Idrett: roller derby

Oslofjorden Badmintonregion
Kjetill Gunnarson
975 55 179
kjgua002@osloskolen.no
Idrett: badminton

Viken og Oslo Gymnasikk og Turnkrets
Siril Fossdal
913 87 654
siril.fossdal@gymogturn.no
Idrett: gym og turn

Fordeling for sesongen 2020/2021

*Pga rehabilitering av Oppsal Arena 4 ble det utarbeidet to versjoner. "Uten OA4" gjelder fra sesongstart og frem til rehabiliteringen er ferdig.

Fordeling for sesongen 2019/2020

Fordeling for sesongen 2018/2019

Fordeling for sesongen 2017/2018

Fordeling for sesongen 2016/2017

Fordeling for sesongen 2015/2016

Retningslinjer bestemt av Oslo Idrettskrets

Disse vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Retningslinjene regulerer hvem som får tid, hvor mye tid de får og hvordan tidene fordeles rent praktisk.

Retningslinjer vedtatt 24.02.2020 finnes her

Retningslinjer for bruk og utleie av kommunale idrettshaller

Disse bestemmes av Bymiljøetaten i Oslo kommune og gjelder for alle de kommunale idrettshallene.

Retningslinjene finnes her

Vakt og ordensinstruks for kommunale idrettshaller

Disse bestemmes av Bymiljøetaten i Oslo kommune og beskriver ansvarsoppgavene til en halldrifter.

Instruksen finnes her