Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)
Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)

Idrettshaller

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til basketregionen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra basketregionen til Kjelsås IL basketgruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i basketgruppa til Kjelsås IL.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I idrettshallene er dette per dags dato følgende idretter; badminton, basketball, cheerleading, dans (utvalgte grener), futsal (kun senioraktivitet), gymnastikk og turn, håndball, innebandy, landhockey, roller derby, ultimate frisbee og volleyball.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i idrettshallene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Badminton
 • Basketball
 • Cheerleading
 • Dans
 • Futsal
 • Gymnastikk og turn
 • Håndball
 • Innebandy
 • Landhockey
 • Roller derby (tiden disponeres av Oslo Rollerderby)
 • Ultimate frisbee
 • Volleyball

Fordelingsprosess sesongen 2024/2025

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 14. mars 2024 – Infomøte
 • Fredag 22. mars 2024 - Særidrettenes frist for innmelding av aktivitet
 • Fredag 12. april 2024 – 1. utkast av treningstider sendes til særidretter
 • Fredag 26. april 2024 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av treningstider
 • Fredag 26. april 2024 – Særidrettenes frist for innsending av arrangementsønsker
 • Onsdag 8. mai 2024 – 2. utkast av treningstider sendes til særidretter
 • Onsdag 15. mai 2024 – Fordelingsmøte arrangementstider
 • Torsdag 23. mai 2024 – Fordelingsmøte treningstider

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

 

Gymsaler

For fordeling av gymsaler, se mer informasjon her.

De private idrettshallene eies og drives idrettslag eller andre organisasjoner/bedrifter. Disse drives i stor grad uavhengig av den kommunale tildelingen som administreres av OIK. Dermed kan det i enkelte tilfeller finnes muligheter for privat leie. For å undersøke ledig kapasitet må man kontakte halleier direkte, se oversikt under.

Ammerud idrettshall
Ammerudveien
SF Grei
Sondre Moripen
900 33 483
post@grei.no

Apalløkka idrettshall
Tjernveien 10
Ammerud IF
Eivind Jensen
984 95 357
eivindj64@gmail.com

Bestum idrettshall
Holgerlystervei 18
Ullern IF basket
Hans-Jørg Schneidt
97 57 07 25
halldrift@ullernbasket.no

Bjølsenhallen
Moldegata 7
Sagene IF
Vibeke Thiblin
926 60 636
dagligleder@sageneif.com

Bjørnholthallen
Bjørnholt skole
Bjørndal IF
Trym Haug
982 01 000
trymhaug@online.no

Brynseng idrettshall
Brynsengfaret 10
Tunet Innebandyklubb
Morten Lindem
900 10 856
styret@tunetibk.no

Bølerhallen
Utmarksveien
Bøler IF
Catharina Paulsen
993 00 277
driftstyret.bfh@gmail.com

Ekeberg skoleidrettshall
Stamhusveien 79
Bækkelagets SK
Nina Kristiansen
934 93 706
nina@bsknc.no

Ellingsrudhallen
Karolinerveien 5
Ellingsrud IL
Thomas Sigolsen
922 96 516
ellingsrud@ronhandball.no

Engebråten idrettshall
Kapellveien 120
Kjelsås IL
Truls Nygård
901 04 343
truls@kjelsaas.no

Furusethallen
Trygve Lies plass 1
Høybråten Basketballklubb
Bård Olsen
992 87 661
baaolsen@online.no

Frydenberg idrettshall
Frydenbergveien 48
Cheer Team Galaxy
Hanne Markussen
404 35 319
galaxyhanne@gmail.com

F21
Fyrstikkalleen
Vålerenga Basket
Ulrikke Ohrvik
408 47 227
Ulrikke.Ohrvik@omd.com

Grefsen idrettshall
Kapellveien 69
Kjelsås IL
Truls Nygård
90 10 43 43
truls@kjelsaas.no

Grorud flerbrukshus
Grorudveien 7
Grorud IL
Frode Englund
93 80 64 44
frode@grorud-il.no

Haugenstua idrettshall
Fossumveien
Stovner SK
Espen Myrbakken
907 56 911
espen.myrbakken@tibnor.com

Haugerudhallen
Tvetenveien 181
Haugerud IF
Knut Sælid
920 40 825
knut.saelid@stenarecycling.com

Holmliahallen
Nordåsveien 3
Holmlia SK
Aram Meradi
post@holmliasport.no

Hovseterhallen
Hovseterveien 32
Titan Fekteklubb
n0987@yahoo.com

Høyenhallen
Traktorveien
Tunet Innebandyklubb
Morten Lindem
900 10 856
styret@tunetibk.no

Jordalhallen
Jordalgata 12
Vålerenga Håndball
valerenga@ronhandball.no

Kastellet idrettshall
Birger Olivers vei
Oslo Volley
Trine Mårstøl
911 61 086
Daglig.leder@oslovolley.no

Kjelsås idrettshall
Midtoddveien 20C
Kjelsås IL
Truls Nygård
901 04 343
truls@kjelsaas.no

Klemetsrudhallen
Lofsrudveien 6
Mortensrud-Aker SK
Amjad Munir
930 01 446
post@mask.no

Korsvoll flerbrukshall
Korsvoll IL
Anne Lise Hektoen
930 67 170
alhektoen@gmail.com

Kringsjåhallen
Songsveien 210C
IL Koll / Korsvoll IL
Annette Nilsen
986 64 561
annettenilsen@hotmail.com

Lambertseter idrettshall
Lambertseter stadion
Lambertseter IL
Arve Moen
948 18 390
driftsleder@lambertseterif.no

Leirskallen turnhall
Leirskallen 2 (parkering: Enebakkveien 328)
Nordstrand Turnforening
Heidi Fleischer
932 14 004
post@nordstrandturn.no

Linderudhallen
Statsråd Mathiesens vei 2
Linderud IL
Jørund Strømseng
913 96 134
post@linderudil.no

Majorstuen flerbrukshall
Middelthunsgate 26
Monolitten IL
Christopher Frigaard
924 13 131
christopher@monolittenil.no

Marienlyst idrettshall
Suhmsgate
Bislett Basket
Lars Dahl / Ales Ree
934 03 310 / 913 51 803
larsosw@gmail.com / ales.ree@gmail.com

Nydalen idrettshall
Nydalsveien 30C
Oslo Volley
Cornelia Eikeri
987 62 831
post@oslovolley.no / cornelia.eikeri@oslovolley.no

Nordbyen turn- og idrettshall
Haavard Martinsens vei 30
Høybråten og Stovner IL
Kaja Marie Marstrander
928 82 258
dagligleder@hsil.no

Oppsal Arena
Vetlandsveien 49
Oppsal Håndball
Rune Zouhar
952 05 149
dagligleder@oppsalhandball.no

Persbråten idrettshall
Gamle Hovsetervei 1
Persbråten Basketballklubb
Runar Almsengen
452 51 081
djrunar@hotmail.com /pbbk@pbbk.no

Rommen idrettshall
Karen Platous vei 31
Sveiva Innebandyklubb
Torunn Holm Svensson
911 79 030
leder@sveiva.no

Romsåshallen
Odvar Solbergs vei
Romsås IL
Tore Kristiansen
930 60 014
post@romsas-il.no

Skøyenhallen
Monolittveien
Monolitten IL
Christopher Frigaard
924 13 131
christopher@monolittenil.no

Stovnerhallen
Karl Fossums vei
Stovner SK
John Walstad
911 96 537
john.walstad@osloskolen.no

Teglverket idrettshall
Grenseveien 60
Sinsen Refstad IL
Camilla Tjelflåt
959 82 375
camilla@sril.no

Tokerud flerbrukshall
Inga Bjørnsons vei 1B
Sangam IL
Amiran Akilan
916 80 288
post@sangamil.no

Tøyen midlertidige flerbrukshall
Monradsgate 8
Tøyen Sportsklubb
Sindre Andreasen
934 40 755
toyensportsklubb@gmail.com

Tåsen idrettshall
Nordbergveien 15
Koll Volleyball
Jannicke Eriksen
469 08 850
jannicke.eriksen@gmail.com

Ullern flerbrukshall
Myntfunnveien
Ullern IF
Tage Hoseth / Sverre Gaaserud
911 52 541 / 918 00 310
tage@ullern.no / sverre@360-grader.no

Ullern vgs
Ullern IF basket
Hans-Jørg Schneidt
975 70 725
halldrift@ullernbasket.no

Uranienborg idrettshall
Briskebyveien 7
Uranienborg Turn
Susanne Kromer / Oddveig Skaset
917 47 356 / 414 59 626
susanne.kroemer@gmail.com / oddveig_skaset@hotmail.com 

Vahl idrettshall
Vahls gate 4
Sterling SK / Oslo Basketballklubb
Dag Halvorsen/ Knut Jørgen Meltzer
930 50 444 / 906 55 114
sterling@sterlingsk.noknut.meltzer@gmail.com

Valle Hovin vgs. idrettshall
Innspurten 16 C
Vålerenga Fotball
Frank Ove Hansen
952 79 187
frank.ove.hansen@vif.no

Vestli flerbrukshall
Vestlisvingen 18
Stovner SK
Espen Myrbakken
907 56 911
espen.myrbakken@tibnor.com

Veitvethallen
Veitvetveien 29
Veitvet SK
Morten Dahl-Hansen
907 39 749
post@veitvet-sportsklubb.no

Voksen idrettshall
Jarbakken 1
Vestre Aker SK
Frank Aubert
926 99 086
f-ottaub@online.no

Vulkan idrettshall
Maridalsveien 13
Centrum Tigers
Kristin M. Vernan
901 46 040
kristin.vernan@centrumtigers.com

Ørakerhallen
Øraker skole
Ullern IF Håndball
Michael Søderstrøm
472 90 193
halldrift@ullernbasket.no

Årvoll idrettshall
Årvoll skole
Årvoll IL
Ann-Karin Linderud
915 17 300
styreleder@aarvoll.no

NFF Oslo
Knut Nordstrøm
22 57 97 53
knut.norstrom@fotball.no
Idrett: futsal

Norges Amerikanske Idretters Forbund
Thomas Kejser-Lervik
992 07 000
thomas.kejser-lervik@nif.idrett.no
Idretter: cheerleading, ultimate frisbee

Norges Basketballforbund Region Øst
Axel Langaker
908 84 209
axel.langaker@basket.no
Idrett: basketball

Norges Danseforbund
Halvor Owren
970 04 988
Halvor@danseforbundet.no
Idrett: dans

Norges Håndballforbund Region Øst
66 94 16 53
RegionOst.NHF@idrettsmail.no
Idrett: håndball

Norges Kampsportforbund
Martin Kaasgaard Nielsen
486 02 511
MartinKaasgaard.Nielsen@kampsport.no
Idretter: boksing, bryting, judo, kampsport(ene), kickboksing

Norges Volleyballforbund Region Øst
Gunnar Mikal Naas
940 81 994
gunnar.naas@volleyball.no
Idrett: volleyball

Oslo og Akershus Bandyregion
André Hagen
410 77 979
andre.hagen@nif.idrett.no
Idretter: innebandy, landhockey

Oslo Skøitekrets
Torill Ustad Stav
styret@oslorollerderby.no
Idrett: roller derby

Oslofjorden Badmintonregion
Kjetill Gunnarson
975 55 179
kjgua002@osloskolen.no
Idrett: badminton

Viken og Oslo Gymnasikk og Turnkrets
Siril Fossdal
913 87 654
siril.fossdal@gymogturn.no
Idrett: gym og turn

Fordeling for sesongen 2023/2024

 • Onsdag 15. mars 2023 – Infomøte
 • Torsdag 23. mars 2023 - Særidrettenes frist for innmelding av aktivitet
 • Torsdag 13. april 2022 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 27. april 2023 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av treningstider
 • Torsdag 27. april 2023 – Særidrettenes frist for innsending av arrangementsønsker
 • Fredag 5. mai 2023 – 2. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Onsdag 10. mai 2023 – Fordelingsmøte arrangementstider
 • Torsdag 25. mai 2023 – Fordelingsmøte treningstider

Fordeling for sesongen 2022/2023

*På grunn av vannskade i Voksenhallen og at Korsvoll idrettshall åpnet midt i sesongen, ble det utarbeidet 3 ulike fordelinger.

Fordeling for sesongen 2021/2022

Fordeling for sesongen 2020/2021

*Pga rehabilitering av Oppsal Arena 4 ble det utarbeidet to versjoner. "Uten OA4" gjelder fra sesongstart og frem til rehabiliteringen er ferdig.

Fordeling for sesongen 2019/2020

Fordeling for sesongen 2018/2019

Fordeling for sesongen 2017/2018

Fordeling for sesongen 2016/2017

Fordeling for sesongen 2015/2016

Retningslinjer for bruk og utleie av kommunale idrettshaller

Disse bestemmes av Bymiljøetaten i Oslo kommune og gjelder for alle de kommunale idrettshallene.

Retningslinjene finnes her

Vakt og ordensinstruks for kommunale idrettshaller

Disse bestemmes av Bymiljøetaten i Oslo kommune og beskriver ansvarsoppgavene til en halldrifter.

Instruksen finnes her