Fordi barna fortjener det! I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med året de fyller 12 år. Barneidrettens verdigrunnlag er nedfelt i «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser».