Styret og komiteer

Trond Blattmann
Trond Blattmann
Leder

Marte Bentzen Fossestøl
Marte Bentzen Fossestøl
Nestleder

Siri Marie Gundersen
Siri Marie Gundersen
Styremedlem

Kristine Homdrom Emanuelsen
Kristine Homdrom Emanuelsen
Styremedlem

Arnt Abrahamsen
Arnt Abrahamsen
Styremedlem

Nina Sunnås
Nina Sunnås
Styremedlem

Haakon Nipe
Haakon Nipe
Styremedlem

Ragnar Wivestad
Ragnar Wivestad
Styremedlem

Per Ivar Bristøl
Per Ivar Bristøl
Styremedlem - ansattes representant

Gro Solveig Kateraas
Gro Solveig Kateraas
Styremedlem

Trond Haugmoen
Trond Haugmoen
1. Varamedlem

Ellen Sophie Noraas
Ellen Sophie Noraas
2. Varamedlem

Valgkomité

Leder: John Stensland

Medlem: Aslak Heim-Pedersen

Medlem: Margrethe Noraas

Varamedlem: Lars Ravnåsen

Kontrollkomité

Leder: Unni Blesvik 

Medlem: Harry Svendsen 

1. varamedlem: Kirsten Borge

2. varamedlem: Birger Eggen