Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs/klubbesøk/temamøter

ungeledere4.jpg

Slik blir du barnas beste - trener – idrettslag – idrettsforeldre/foresatte!

 

Få barna til å oppleve glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten. Morsomme kurs med både teori og praksis.

Ønsker du tips/ideer til hvordan organisere idrett for barn i ditt Idrettslag – da kan vi tilby klubbesøk og ulike temamøter.

Eller ønsker du å bli en god idrettsforelder/foresatt som ønsker et godt samarbeid med idrettslaget til beste for barnet – eller ønsker Idrettslaget å få til et bedre samarbeid med foreldre/foresatte, da finner du mer info her om hvordan vi kan hjelpe dere.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kurs/temakveld – kontakt aasekarin.wigemyr@idrettsforbundet.no – 918 85 160

  Kurset er første steg på trenerstigen. Vårt kurs er grunnleggende, og ikke idrettsspesifikk. Her får du tips/ideer til treningsøvelser som er nyttig i alle idretter.

  Vi kommer gjerne ut å holder kurs bare for ditt idrettslag – min. 8 kursdeltakere,

  men vi setter også opp åpne kurs. Deltakerne må fylle minimum 14 år i løpet av året.

  Kurstid: 14 timer (à 45 min) inkl. 2 timer e-læring.

  Gjennomføres enten på tre ettermiddager/kvelder, eller fredag ettermiddag/kveld og lørdag.

  Her finner du mer informasjon om kurset.

  • Aktivitet i gymsal/hall
  • Aktivitet i skogen/skolegården
  • Skileik

  Kurstid: 4 timer (à 45 min)

  Gjennomføres på en kveld/ettermiddag

  Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?

  Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.
  Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet og tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter vil være hovedtema.

  Mer info om kurset finner du på denne linken.

  Kurstid: 4 timer (à 45 min)
  Gjennomføres på ettermiddag/kveld         

  "Barneidretten i vårt idrettslag"

  Mange foreldre/foresatte ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt idrettsmiljø, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra.

  Gjennom temakvelden «foreldre/foresatterollen» vil bevisstgjøring av dialog mellom Idrettslaget og foreldre/foresatte være et hovedtema, samt bevisstgjøring av Idrettslagets verdigrunnlag.

  Møtetid: 2 timer

  Gjennomføres på ettermiddag/kveld.

  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Paraidrett – Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Trenerrollen

  Du finner alle disse e-læringsmodulene på denne linken

  Sett av 30 minutter av et styremøte i Idrettslaget med tema «idrett for barn i vårt idrettslag».
  Så vil en av våre kurslærere/veiledere delta og presentere kort hvilke tilbud Idrettskretsen har,
  samt diskutere sammen med styre evt. veien videre.

  Deltagelse i barneidretten har en viktig egenverdi.
  I tillegg gir det mange et grunnlag for livslang idrettsglede.
  Det er da viktig at alle som er engasjert i Idrett for barn,
  vet hvilke verdier og holdninger norsk idrett bygger på.
  Kunnskap om barns utvikling, er også en forutsetning for å
  lage gode idrettstilbud for barn.

  Vi vil oppfordre Idrettslagene til å invitere både trener og tillitsvalgte
  til et slikt temamøte. Så stiller vi med kurslærere.

  Møtetid: 2 timer

  Fokus: Hva kjennetegner barndom og oppvekst til våre gode idrettsutøvere – barneidrett, bevegelsesglede, gode utviklingsmiljø, trenerrollen, motivasjon, muligheter og varig lyst til å drive idrett.

  Stikkord for foredraget: motorikk, miljø, mestring, motivasjon, mening og mulighet.

  Kvelden gjennomføres i tett dialog med deltakerne.
  Spørsmål og erfaringsutveksling knyttet til foredraget er en stor del av kvelden.

  Møtetid: 3 timer

  Gjennomføres en ettermiddag/kveld.

  Foredragsholder:
  Unni Segberg –
  Tidligere aktiv i svømming, håndball og fotball. Barne- og ungdomstrener i Byåsen IL håndball, IK Start (barnefotball). Styreverv i KIF, IK Start (junior- og hovedstyre), Idrettens studieforbund og Landslaget fysisk fostring i skolen.
  Jobber som førstelektor i Idrett ved UiA, der hun underviser på alle nivå i lærer- og idrettsutdanningene.
  Hun har utviklet kursmateriell om barneidrett for Norges Idrettsforbund og skrevet lærebøker om barn og idrett (siste utgivelse Bevegelse- motoriske og pedagogiske perspektiver, Eie forlag, 2018).