Det er verdiene våre som ligger til grunn for våre valg, enten vi er bevisste på det eller ikke. Å sette verdiarbeid på agendaen gjør at vi i større grad vil ta valg som er med på å skape trygge og gode idrettsmiljø.