Hockey5.jpg

For foreldre/foresatte

Foreldres/foresattes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. De fleste ønsker å bidra til å skape et godt miljø for barna deres, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra. Her følger noen tips/ideer for å øke kompetansen på «hva er best for barnet»!

Rettighetene beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens bestemmelsene regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje.

Les mer her.

Gjennom ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barna til å få gode idrettsopplevelser.

Anbefalingene fra Olympiatoppen er basert på forskningsresultater fra idrettsvitenskap og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge.

Les mer her.

Flere særforbund har egne foreldrevettregler  – finn ditt særforbund og sjekk deres hjemmeside.   https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/

Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. 
Les mer her.

Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Les mer her.

Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt idrettsmiljø, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra.

Gjennom temakveld «foreldrerollen» vil bevisstgjøring av dialog mellom Idrettslaget foreldre/foresatte være et hovedtema, samt bevisstgjøring av Idrettslagets verdigrunnlag.

Du finner mer info om vårt tilbud på denne linken.

-        Seksuell trakassering og overgrep er totalt uforenlig med Idrettens verdier.
Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer her.

Kontaktperson i Agder Idrettskrets er:

annelise.lassen@idrettsforbundet.no  / 907 36 248

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Les mer her.