Merknad 2020-07-01 114243.png

Aktiv på dagtid

Hvem kan delta?

Du kan delta dersom du bor i en av våre deltakerkommuner, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og er mellom 16 og 70 år. Se vår hjemmeside for mer informasjon. Hjertelig velkommen til oss!

Egenandel

Du kan bli meldt inn av NAV eller melde deg selv på via nettet. NAV kan vurdere å dekke din egenandel dersom det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan. Påmelding og betaling kan du gjøre på vår nettside.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon. Er du ny deltaker kan du prøve en aktivitet før du betaler ved å kontakte oss for reservasjon.

imaged4aa8.png

Varig glede

For oss er det viktig at du opplever å få noe igjen for å bli med på Aktiv På Dagtid. Enten det er i form av bedre kondisjon, økt styrke, reduserte smerter, økt overskudd, større sosialt nettverk eller annet.

Vi anbefaler deg å starte i det små slik at du gradvis venner deg til aktiviteten og finner glede i å delta. Den største fellen mange går i er å gape over for mye i starten.

Start med en til to ganger i uken, vær fornøyd med det og hold den gode flyten. En god start er nøkkelen til varig treningsglede.

Vi vil veilede deg på dette og gi deg gode råd slik at du når dine mål.

image4sqbp.png

Treningstilbud

Alle aktivitetene har lavterskel profil. Det vil si at alle kan bli med,  uavhengig av fysisk form. Du bestemmer selv intensitet og tempo.

Vi tilbyr mange ulike aktiviteter, noe for enhver smak, til kun 599,- i halvåret. Noen liker å trene alene, andre i grupper, noen til rytme og musikk, andre rolig og stille. Se timeplan på vår hjemmeside. Vi er opptatt av trivsel og mestring. Instruktørene har derfor ekstra fokus på å møte deltakerne “der de står” og med engasjement. Bli med!

Trivselsregler

For at alle skal ha et godt utbytte av sin investerte tid er det viktig med gjensidig respekt blant deltakerne og instruktørene. Det er en forutsetning at du møter opp med positivt engasjement og et åpent sinn for trening. Du kan lese mer om trivselsreglene på vår hjemmeside.

imagejng33.png

Mer enn trening

I tillegg til å tilby fysisk aktivitet, ønsker vi også å legge til rette for et sosialt miljø blant våre deltakere. Vi oppfordrer deg derfor til å ta deg god tid etter trening, til å slå av en prat med andre og å delta sosialt i gruppene. Ved de fleste av lokasjonene våre er det godt tilrettelagt med et sosialt område eller café

Hvordan bli deltaker?

Aktiv På Dagtid er et folkehelsetilbud med meget gunstige betingelser.  Alle som mottar en ytelse i fra NAV kan delta (gjelder ikke barnetrygd).

  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd
  • Stønad livsopphold
  • Individstønad
  • Overgangsstønad
  • Kvalifiseringsprogram
  • Introduksjonsstønad

imageoyrc7.png

 

imagei7rwok.png

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnerne:

Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Grimstad kommune, Lillesand kommune, Risør kommune, Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, NAV, Frisklivssentralene, Frivilligsentralene, Med hjertet for Arendal, Våre strender, Arendal fengsel, Arendal voksenopplæring, Sammen senteret Grimstad, LHL, Arendal gatefotball og diverse idrettsklubber/lag

Kontakt

For mer informajon eller ved spørsmål kontakt:

Nina Thorsdahl (Prosjektleder)

Marianne Kjølner (Prosjektmedarbeider)

E-post: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no

Telefon: 370 60 800