APD

Aktiv på dagtid

Er du arbeidssøkende, sykemeldt eller uføretrygdet? Vi tilbyr treningsglede for alle!

Treningstilbud

Alle aktivitetene har lavterskelprofil. Det vil si at alle kan bli med, uavhengig av fysisk form. Du bestemmer selv intensitet og tempo.

Vi tilbyr mange ulike aktiviteter til kun 699,- i halvåret. Se timeplanen på hjemmesiden vår for mer utfyllende informasjon.

www.aktivpadagtid.no

Innmelding

Innmelding og betaling kan du gjøre direkte på vår hjemmeside. Her booker du også plass på de forskjellige timene. Kontakt oss om du ønsker en gratis prøvetime før du melder deg inn.

NAV kan dekke din egenandel dersom dette er naturlig å inkludere i din tiltaksplan. Ta eventuelt kontakt med din veileder i NAV.

Hvem kan delta?

Du kan delta dersom du bor i en av våre deltakerkommuner, står helt eller delvis utenfor arbeidsliv/skole, og er mellom 16 og 70 år.

Hjertelig velkommen til oss!

 

Kontakt

For mer informajon eller ved spørsmål kontakt:

Nina Thorsdahl (Prosjektleder)

Marianne Kjølner (Prosjektmedarbeider)

E-post: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no

Telefon: 370 60 800