Anleggsko2.jpg

For idrettslaget

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus.«God barneidrett for meg er at alle blir sett og føler at de har fått noe ut av å være med på en treningsøkt, kamp eller arrangement – uavhengig om de er et stort talent, eller ikke fullt så flinke», sier pappa og trener Ståle Solbakken. «Derfor må barnetrenere bli målt på hvor mange spillere de klarer å beholde – ikke hvor mange pokaler som står i hylla etter endt sesong.»

Rettighetene beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens bestemmelsene regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje.

Les mer her.

Alle Idrettslag, som har barn som medlemmer, skal oppnevne en person som er ansvarlig for Idrettstilbudet for denne målgruppen. Bakgrunnen er å ansvarlig gjøre hvert enkelt Idrettslag til å følge NIFs lov, og sørge for at Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, som er tuftet på norsk idretts verdigrunnlag, er kjent og praktiseres.
Sjekk denne linken for mer info om rollen «barneidrettsansvarlig» har.

Er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer.

Les mer om dette viktige tilbudet til barn på denne linken. 

Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Les mer her.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer her. 

Idrettskretsen kan tilby ulike temakurs innen idrett for barn, som vi kan arrangerer kun for ditt Idrettslag.

  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Temamøte – foreldrerollen
  • Temamøte – trenerrollen

Du finner mer info om vårt tilbud på denne linken

Seksuell trakassering og overgrep er totalt uforenlig med Idrettens verdier.
Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer her.

 

Kontaktperson i Agder Idrettskrets er:

annelise.lassen@idrettsforbundet.no  / 907 36 248

Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Les mer her.

Mer info kommer.