Foto: fv. Pictureit.no AS | Eirik Førde/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foto: fv. Pictureit.no AS | Eirik Førde/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Har du en verdifull frivillig?

Har du en kioskarbeider eller parkeringsvakt som har gjort en fantastisk innsats som frivillig den siste sesongen, eller en trener som har holdt aktiviteten gående gjennom pandemien? Gi denne personen en ekstra hyggelig oppmerksomhet!

De frivillige rundt om i idrettslagene gjør en fantastisk innsats for lokalbefolkningen, og er helt avgjørende for at idrettslagene kan tilby et godt aktivitetstilbud. 

Vi har bestilt et spesiallaget bilde fra den lokale bedriften Pictureit som har laget en tekst spesielt for oss!
Vi har 100 bilder med en fin tekst som beskriver den frivillige. De 100 første som sender en mail med info om hvem de ønker å gi bildet til, hvilken oppgave den frivillige har gjort i idrettslaget og hvorfor akkurat denne personen fortjener en liten oppmerksomhet blir kontaktet for utlevering av bildet. 

Begrunnelsen sendes til: annkristin.bruce@idrettsforbundet.no.

Teksten er:
"De frivillige stiller opp og hjelper til - uten å forvente noe tilbake. De står på og har et brennende engasjement. Uten dem vil det ikke være mulig å drive en veldedig organisasjon. Deres innsats er helt avgjørende. Dette er verdifulle mennesker som er med å drifte og skape aktivitet i en organisasjon. Som frivillig kommer man i kontakt med mange flotte mennesker, og man blir en del av et miljø. 

Tusen takk for innsatsen! Hilsen Agder idrettskrets"

Kriterier for tildeling av frivillig-bilde:

  • Kandidaten må gjøre jobben frivillig, ikke lønnet ansatt
  • Være medlem av idrettslaget
  • Idrettslaget må være underlagt Norges idrettsforbund


Foto: Pictureit.no AS