Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Agderidretten vil 2024-2028

Agderidretten vil - Strategiplan for Agder idrettskrets 2024-2028.

«Agderidretten vil» er basert på langtidsplan for norsk idrett vedtatt på Idrettstinget i Bergen i mai 2023 «Idretten vil», samt visjonen for norsk idrett som er «Idrettsglede for alle», og verdiene våre som er Fellesskap, ærlighet og mestring.

Strategiplanen kan leser her: Agderidretten vil 2024-2028