Barneidrett_landingsside.jpg

For treneren

Hva er barnets beste?Det er avgjørende at alle som har ansvar innen barneidrett kjenner til verdigrunnlaget til Norsk Idrett, samt viktigheten av å legge vekt på utvikling av god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets behov.

Rettighetene beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens bestemmelsene regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje.

Les mer her.

«Slik blir du barnets beste trener»
Er du ”kastet” inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan organisere trening for barn?

Er du usikker på hva er viktig å ta hensyn til i forhold til barns utvikling?

Eller ønsker du bare en oppdatering?
Du finner mer info om vårt tilbud på denne linken 

Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Les mer her.

Mer info kommer

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer her.

Seksuell trakassering og overgrep er totalt uforenlig med Idrettens verdier.
Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer her.

Kontaktperson i Agder Idrettskrets er:

annelise.lassen@idrettsforbundet.no  / 907 36 248

Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert idrett for barn.

Les mer her.