AIK

Om idrettskretsen

Agder idrettskrets (AIK) er fellesorganet for all idrett innen Agder-fylket. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité innen Agder.

Idrettskretsen skal arbeide med:

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rammevilkår
  • Service-og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets,-kompetanse,-og anleggsutviklingen.
  • Informasjons-og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

 

Strategiplan Agderidretten SKAL 2020-2024

Idrettens anleggsplan for Agder 2020-2024