NIF_Logo_Agder-IK_Farger.jpg

Om idrettskretsen

Agder idrettskrets (AIK) er fellesorganet for all idrett innen Agder-fylket. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité innen Agder.

Idrettskretsen skal arbeide med:

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rammevilkår
  • Service-og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets,-kompetanse,-og anleggsutviklingen.
  • Informasjons-og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

Idrettskretsen har en to-årig valgperiode, og på idrettskretstinget som ble avviklet i desember 2018 i Sørlandsparken ble det framlagt to-årige handlingsplaner som vi mener er nødvendig for å heve Agder-idretten. I mellomtiden skal vi arbeide for å innfri handlingsplanens startegier og mål.

Idrett for alle

Visjonen "idrett for alle" skal være, og er drivende for vår virksomhet. Verdiene våre er "åpen og inkluderende".

Se vår handlingsplan: 

Idrettens samfunnsregnskap

Idretten i Norge representerer en verdi på opp mot 28 milliarder kroner årlig. Rundt 12 milliarder stammer fra dugnader og medlemskontingenter. 2 milliarder kroner stammer fra kommunenes bidrag til spillemiddelfinansiering av anlegg og diverse støtteordninger. Ca 1,5 milliarder kommer fra nasjonalt nivå via overskuddet til Norsk Tipping. Opp i mot en milliard kommer fra sponsoravtaler, inklusiv fotballavtalen.

Idrettens frivillighet representerer 27.000 årsverk. Legger vi til grunn en alminnelig årsinntekt for disse blir summen opp mot 28 milliarder.