Samarbeid for å skape fremtidens digitale tjenester

Vi er overbevist om at vi sammen kan bidra med kunnskap, levere bedre brukeropplevelser og de tjenester alle i norsk idrett forventer nå og i fremtiden.

Vi ønsker oss samfunnsengasjerte samarbeidspartnere som ønsker å bidra til å bygge idrettens digitale økosystem på en måte som understøtter den norske idrettsmodellen og leverer inkluderende tjenester som treffer flest mulig i og rundt norsk idrett.

Vi fasiliterer derfor for samarbeid med alle parter på idrettens premisser - og ønsker å kontinuerlig utvikle et mangfoldig dialognettverk både med miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon - samtidig med mer etablerte virksomheter i både næringslivet og det offentlige.

For å sikre idretten bærekraftige og langsiktige løsninger for fremtiden ønsker vi samarbeidspartnere som understøtter den norske idrettsmodellen og bidrar til å samle norsk idrett digitalt.

Partnere må bidra til å sikre eierskap til data, bruk av data på en etisk og trygg måte i tråd med NIFs lov og annen lovgivning og sikre forretningsmodeller som balanserer kravene til en sunn forretningsmodell for partner og verdiskapning for idretten.

  • Bruke Idrettens ID
  • Benytte Idrettens betalingsløsning
  • Bruke felles grunndata om person, organisasjon og anlegg
  • Bidra med innsiktsdata om aktiviteten i norsk idrett
  • Bidrar til å skape aktivitet og forretningskonsepter på flater som tilbys til hele eller større deler av norsk idrett
  • Sende nye innsamlede data tilbake igjen til norsk idrett for gjenbruk, f.eks. knyttet til aktivitet


Les mer her:

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere mulighetene for et samarbeid/partnerskap knyttet til utvikling av idrettens digitale tjenester og forretningskonsepter.

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder produkt og tjenesteutvikling