Innebandy.jpg

Integrasjonspunkter og dataflyt

Har du ideer eller har utviklet noe som du tror vil komme til nytte for idretten? Representerer du et firma, studentgruppe eller ønsker bare å bidra med din digitalkompetanse til å skape digital idrettsglede for alle?

På denne siden har vi samlet informasjon og oppdaterer nyheter for alle som ønske å bidra digitalt inn mot norsk idrett.

Målgruppen for disse dokumentasjonssidene er tekniske personer som skal jobbe med integrasjon eller implementering av tjenester og produkter innen idretten

Vi anbefaler alle tredjeparter som leverer tjenester til norsk idrett å benytte seg av Idrettens ID

Utviklerportal

NIF Digital jobber nå med å etablere en selvbetjent dataportal for godkjennelse av integrasjoner og samarbeid med idrettens data og systemer. 

Vi vil eksponere godkjente tjenester ut på våre inngangsporter som en del av det komplette digitale tjenestilbudet ut mot norsk idrett - uavhengig av om dette er utviklet internt i NIF eller eksternt.

1 million brukere ute i norsk idrett er innom Minidrett.no årlig, og dette er den allmenne administrative inngangsporten til norsk idrett. Fra 2022 blir denne i økende grad kontekstuelt tilpasset den innloggede brukerens rolle, interesser og tilhørighet i idretten.

Vi har nå også startet reisen med en tilsvarende inngangsport som er dedikert behovene innen eksponering og påmelding til aktiviteter og innhold. Med mål om å skape nye inntektsgivende samarbeid og tjenester for norsk idrett.

Per i dag kan tekniske data og mer info knyttet til integrasjonssamarbeid sees her: