Vi skaper fremtiden sammen!

 

 • Ser du mulighetsrom i idretten til å gjøre ting annerledes gjennom smart bruk av teknologi?

 

 • Ønsker du eller din klubb å være piloter i å utforske og tenker at "bedre er alltid annerledes"?
The electric light did not come from the continuous improvement of candles

Vi trenger kontakt med digitale ildsjeler! Ta kontakt med oss i dag så finner vi veien videre:

 

Personvern og datastyring

Digitalt samspill med det fysiske livet ute i idretten gir både muligheter og utfordringer. Allerede tester mange idrettslag ut virkemidler som kan forenkle hverdagen og bidra til økt innsikt, aktivitet og formidling. For å bistå i dette har NIF Digital innledet utviklingen av en sentral tjeneste for alle medlemmer av norsk idrett  - personvernportalen i Minidrett.no - og systemene fra  godkjente samarbeidspartnere benytter dette herfra som en del av idrettens felles økosystem. 

Til dette er det også utarbeidet sjekklister, retniningslinjer og veiledere for forskjellige aspekter av personvernet.

 

Konseptualisering og prototyping

Eksempler på konsepter og initiativer som utforskes:

 • Dataflyt mellom idrettens datakilder og presentasjonsmedier
  • Digitalisering av resultattavlene i idrettshaller, og legge til rette for automatisert fremvisning av informasjon og kamphendelser fra idrettens datakilder (og samtidig fjerne "dobbeltbokføring")
  • Bruk av skjermer og nettsider i lokalmiljøene inn mot idretten
 • Formidling av idrettshendelser gjennom sensorbruk og fysisk utstyr
 • Praktisk oppkobling av utstyr til "internett" og personvernmessige hensyn
 • Rådgiving knyttet til trygg og strategisk datahåndtering, og datautveksling i henhold til den norske idrettsmodellen
 • Dialog for ideer, prototyping, testing og makerspaces