Kreativ utnyttelse av teknologi for nye samfunnsnyttige tjenester stod i fokus på Digdirs samling
Kreativ utnyttelse av teknologi for nye samfunnsnyttige tjenester stod i fokus på Digdirs samling

NIF Digital vant årets hackathon hos Digdir!

Hvordan gjøre aktivitetstilbudet i Norge mer inkluderende gjennom smart bruk av teknologi?