Min idrett brukerveiledning

Om Min idrett

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

I Min idrett kan du:

 1. Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter, e-post osv.)
 2. Se hvilke medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
 3. Betale krav fra din klubb (kontingent, treningsavgift osv. - betinger at klubben bruker KlubbAdmin)  Se veiledning Betaling av klubbavgift
 4. Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort (betinger at forbundet benytter SportsAdmin Lisens)
 5. Melde deg på og betale kurs (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Kurs)
 6. Melde deg på og betale arrangementer (konkurranser, stevner, løp, møter) (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Arrangement). Se veiledning for påmelding og betaling til arrangement her
 7. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet. Se veiledning Legg til familie

Hva er inkludert?

Tilgang til Min idrett og alle funksjoner basert på dine og/eller dine barns medlemsskap.

Hva koster dette?

Min idrett er gratis for alle.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

For best utnyttelse av tjenestene anbefales bruk av støttede nettlesere og operativsystem, samt bruk av effektivt nettverk.

Logg inn

Innlogging på Min idrett krever at du verifiserer deg med fødselsnummer, dette for å sikre at vi har optimal datakvalitet så vi kan tilby våre klubber og medlemmer en best mulig service. Idrettens ID og bruk av personopplysninger
 • Gå til siden: minidrett.no Klikk på logg inn (knapp øverst til høyre).
 • Fyll inn brukernavn og passord

Når du identifiserer deg er feltene NasjonalitetFødselsnummerEtternavnFornavnE-post og Mobilnummer obligatoriske.

 


Glemt brukernavn/passord.

 
Klikk på bildet for større versjon

Har du glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og nytt passord fra Min idrett. Dette gjelder da kun de som vet de har validert seg med fødselsnummer fra før av.Alle andre skal benytte ny bruker.

 • Klikk på lenken Glemt brukernavn/passord?
 • Velg metode for utsendelse av engangskode. SMS eller E-post
 • Fyll inn registrert mobilnummer eller e-postadresse.
 • Fyll inn engangskode du har fått tilsendt på e-post eller SMS.
 • Brukernavnet vises og du kan registrere ønsket passord. Minimum 8 tegn.

 

Notis
 • Er e-postadressen registrert på flere personer velg hvilken person du skal ha påloggingsinformasjon til.
 • Har du ny e-postadresse eller mobilnummer ta kontakt med support@idrettsforbundet.no med informasjon om deg selv, hvilke Klubb/Idrettslag du er medlem i samt gammel og ny e-postadresse/mobilnummer

 

Ny bruker på Min Idrett

Gå til https://www.minidrett.no og trykk på «Ny bruker». For brukerregistrering må man ha fødsels-/D-nummer, fornavn, etternavn, mobilnummer og epost. 

Så fort dette er fylt ut får du en SMS med en engangskode som du bruker til å bekrefte telefonnummeret du allerede har registrert på din nye konto.

Les om idrettens norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet her

Rediger profil på Min Idrett

Så fort du har logget inn på Min Idrett vil du ha mulighet til å redigere profilen din. Her kan du blant annet forandre navnet ditt (Forutsatt at det ikke er kjørt en «vask» mot Norsk folkeregister først), kontaktinformasjon, adresse m.m.


 
Klikk på bildet for større versjon

Legg til profilbilde

Trykk på «Min Profil» øverst på siden 

300px-001.png
 
Klikk på bildet for større versjon

Trykk så på «Legg til profilbilde» NB! Vi aksepterer følgende bildeformater: gif, jpg, png og bmp Bildet vil automatisk bli reformatert til å passe. Merk også at bildet du laster opp vil bli synlig for Klubben/Idrettslaget ditt via Klubbadmin.

Hva er idretts-CV?

Idretts-CV'n gir deg en oversikt over opplysninger som er registrert om deg i Norges Idrettsforbunds databaser. Personlige opplysninger og Idrettsnummer Funksjoner og verv i Idrettslag, organisasjoner i Norges Idrettsforbund og Særforbund. Godkjent kursdeltakelse Kompetanse Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap og verv.

Legg til familie

Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel melde på og betale for kurs og arrangementer, og betale for lisenser for hele familien i en operasjon. Dette gir også muligheter for at barna etter hvert som de blir eldre, kan logge seg på selv, og vedlikeholde sine egne kontaktopplysninger og på egenhånd melde seg på til ulike arrangementer og kurs, samtidig som foreldrene i sin egen profil kan følge med på hvilke kurs og arrangementer barna er påmeldt, og følge med på om lisensen er betalt, etc.

Hvordan legge til familiemedlemmer

Logg inn i Min profil i Min idrett (direkte-lenke) -> Legg til familie

 • For å legge til familiemedlemmer må fornavn, etternavn og fødsels-/D-nummer registreres. Velge type familierelasjon.

Merk: For- og etternavn (og eventuelle mellomnavn), må skrives slik det er registrert i Folkeregisteret.

Dersom personen ikke er registrert tidligere, må e-post og mobilnummer registreres. Bekreft samtykkeerklæringen.

Dersom personen er over 15 år og du skal legge til som "øvrig familie"

 • Dersom personen finnes registrert i idretten fra før og man velger "øvrig familie" vil det sendes en forespørsel om familietilknytning. Personen som forsøkes legges til må godkjenne forespørselen enten i Min idrett eller fra e-posten han/hun mottar.
 • Dersom personen IKKE finnes registrert i idretten fra før, må denne først opprette seg en profil med Idrettens ID før du kan legge han/hun til som familie. 

Funksjoner og verv

Her vises dine aktive og tidligere funksjoner og verv. Dersom du ikke finner funksjonen eller vervet ditt her må du ta kontakt med klubben din slik at de får registrert riktig informasjon.

Legg til klubb for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte søke om medlemskap for de i Min idrett.

Klikk på den personen du skal søke om medlemskap for. Klikk på lenken Finn ny klubb. Søk opp klubben du vil søke medlemskap i. Marker klubben i søkeresultatet. Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

Overgang

Under menyen på «Min Idrett» og «Overgang» kan du melde overgang til ny klubb. Veldig type og send søknad. Denne må da godkjennes av klubben du søker deg til.

Personvern

Om personvern og samtykke

Hvem må gi samtykke og hvorfor?

Medlemmer Er du medlem av et idrettslag trenger ikke idretten samtykke fra deg for å registrere og behandle personopplysninger.

Personopplysningsloven gir rett til slik behandling som en følge av at det er en forutsetning for å bli medlem i idrettslaget da medlemskap er å regne som en avtale. Behandling av persondata knyttet til medlemskapet, idretten som utøves og beslektet aktivitet er dekket innenfor dette.

Andre personer Personer som registrerer seg i Min idrett av andre årsaker enn medlemskap må gi samtykke til registrering. Det gjelder om du skal registrere deg for å administrere ditt barns aktivitet i Min idrett eller om du er en frivillig som påtar deg en rolle i idretten som ikke forutsetter at du er medlem, f.eks. som trener.

Alle som gir sitt samtykke kan enkelt trekke samtykket fra Min idrett, men dette innebærer at ditt forhold til idretten avsluttes og din tilgang til systemer slettes.

Tillat publisering på Internett

Du samtykker til at din kontaktinformasjon vil være synlig og offentlig tilgjengelig gjennom idrettens informasjonskanaler på internett. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket og endre dine personlige innstillinger via www.minidrett.no. Innehar du et tillitsverv, som f.eks. leder, vil du publiseres på Internett inntil denne/disse funksjonene er avsluttet.

Skjul kontakt- og adresseinformasjon

Dersom du ønsker å skjule kontakt- og adresseinformasjon på internett kan det gjøres her. Adresseinformasjon, telefonnummer og e-post kan skjules separat og vil ikke vises fra idrettens informasjonskanaler. Hak av dersom du ønsker å skjule denne informasjonen og trykk Lagre endringer. For å endre innstillinger for kontakt og adresseinformasjon gå inn på linken Rediger profil.

Samtykke

 • Status samtykke

Her vises status på samtykke for å være registrert i idrettens sentrale database.

For registrering i idrettens sentrale database for andre formål enn det som følger av medlemskap, er det nødvendig å gi samtykke til at idretten kan behandle dine personopplysninger.

Når du tegner et medlemskap i et idrettslag har idretten et lovmessig grunnlag for registrering og behandling av dine personopplysninger uten krav om samtykke. For barn, dvs. personer under 15 år, kreves det imidlertid foresattes samtykke til registreringen.

Du kan registrere deg i idrettens sentrale database gjennom Min idrett uten å tegne medlemskap, f.eks. fordi du skal melde deg på kurs eller påtar deg en rolle i idretten som ikke krever medlemskap. Siden vi ikke kjenner bakgrunnen for din nyregistrering i Min idrett må du gjennomgå og akseptere samtykkeerklæringen for å kunne registrere deg.

Les samtykkeerklæringen: her

 • Trekke samtykke

Dersom samtykke er gitt for å være registrert i idrettens database har man mulighet til å trekke samtykket via Personvern fanen i Min Idrett. Du må da bekrefte slettingen av hvor du blir informert om at viktige data vil gå tapt, og kan ikke gjenskapes på et senere tidspunkt. Dette gjelder også historiske data: ,Roller og verv, Lisenser ,Påmeldinger til kurs og arrangementer, Kompetanse.

Bekrefter du sletting vil dine data i idrettens register bli slettet, eventuelt pseudonymisert eller lagret med begrenset innsyn ved arkivverdighet.

Etter ut logging av Min Idrett utføres slettingen av din bruker pålogging samt avsluttnings prosedyrer på din profil i idrettens register.

 • Samtykke kan ikke trekkes pga:
  • "Du er registrert med aktive styreverv for én eller flere organisasjoner. Dine styreverv må avsluttes før du kan slettes."
  • "Du har en påmelding til ett eller flere fremtidige arrangementer eller kurs. Du må melde deg av disse før du kan slettes."
  • "Du er registrert med gjennomført deltakelse på ett eller flere kurs de siste ti årene. Grunnet retningslinjer rundt tildeling av VO-midler kan du ikke slettes."
  • "Du er markert som arkivverdig i våre systemer og kan derfor ikke slettes. Dette innebærer at du er tilknyttet data markert som "arkivverdig" av et særforbund. Dette kan være f.eks. deltakelse i kamp eller arrangement på høyt nivå, eller spesifikke roller eller kompetanser."
  • "Du har ett eller flere utestående betalingskrav i idretten, dette kan være medlemskontingent, treningsavgift, påmeldingsgebyr eller andre typer avgifter. Disse må betales eller krediteres av utsteder før du kan slettes."
  • "Du er registrert flere ganger i vår database, og sletting må derfor behandles manuelt."

Ta kontakt med Idrettens support (support@idrettsforbundet.no eller tlf 21029090) for videre hjelp.

Rett til innsyn og endring

Opplysninger som vises i Min idrett kan oppdateres av deg selv eller organisasjoner du er tilknyttet til. Dersom data er feil kan du også ta kontakt med den organisasjonen som har gjort feilregistreringen for å få opplysningen korrigert. Du kan også ta kontakt med idrettens IT-support for å få hjelp til å rette opp feil data, eller for å få innsyn i informasjon som er lagret om deg. Persondata kontrolleres mot og oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret.

Ved en forespørsel vil NIF IT support samle all din informasjon som er lagret i idrettens database i en pdf-fil som du vil få tilsendt på e-post. Dette kan ta opptil 30 virkedager. (NB! Denne tjenesten er fortsatt under utvikling og kan mangle informasjon)

Under personvern fanen kan man trykke på linken: Kopi av data i idrettens database

Medlemskap

Her vises dine og familiemedlemmers registrerte medlemskap.

Dersom du ikke finner ditt medlemskap kan årsaken være at klubben benytter er medlemssystem som ikke er implementert i idrettens databaser, eller du kan være registrert med flere profiler.

Minidrett_medlemskap.png

 

Om du tror det er tilfellet kan du ta kontakt med Support på e-post

Finn ny klubb

Veiledning

Veiledning Engelsk

Du kan søke opp en klubb og melde deg inn i klubben og grenen du ønsker medlemskap i. Trykk på hvem av familiemedlemmene som skal søke om medlemskap.

 • Klikk på lenken Finn ny klubb.
 • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i, her kan du også finne klubben med å bruke nedtrekks meny «fylke» og «kommune»
 • Marker klubben i søkeresultatet.
 • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

Se videoveiledning for søke om medlemskap her

Minidrett_klubb_medlemskap.pngGodkjennelse av medlemssøknad

Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten "Søknad under behandling" erstattet med en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet til klubb ved ny klubbsøknad) fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende.

Noen ganger er det ikke like lett å vite hva hele navnet til klubben er. Istedenfor å skrive hele navnet til klubben, kan du forsøke å skrive inn kun deler av navnet til klubben. Skriv f. eks Mjøndalen dersom du vet klubbnavnet inneholder dette ordet.

Legg til klubb for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte søke om medlemskap for de i Min idrett.

 • Klikk på den personen du skal søke om medlemskap for.
 • Klikk på lenken Finn ny klubb.
 • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i.
 • Marker klubben i søkeresultatet.
 • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

 

Notis Noen klubber bruker ikke NIFs medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, og medlemssøknaden kan derfor ikke behandles direkte. Vi anbefaler å ta kontakt direkte med klubben, e-postadressen til klubben kommer frem på Min idrett.

Send søknad

Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten "Søknad under behandling" erstattet med en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet til klubb ved ny klubbsøknad) fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende.

Avslutt medlemskap

Veiledning

Du kan når som helst avslutte medlemskap i en organisasjon.

 • Klikk på menyvalget Medlemskap.
 • Klikk på navnet på klubben du ønsker å melde deg ut av.
 • Klikk på lenken Meld ut øverst i boksen som vises når du klikker på navnet.
 • Klikk på Ja for å bekrefte din utmelding.

Se videoveiledning for avslutte medlemskap her

 

Notis
 • Ønsker du å melde deg ut av en gruppe eller gren, men fremdeles stå som medlem av klubben og eventuelle andre grupper, klikker du på lenken Meld ut til venstre for navnet på den gruppen eller grenen du skal melde deg ut av.
 • Har du utestående betalingskrav hos organisasjonen, så er det opp til de om de kreditere dette kravet eller ikke. Ta kontakt med aktuell organisasjon ved eventuelle spørsmål.

Avslutte medlemskap for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte avslutte medlemskap for de i Min idrett.

 • Klikk på Medlemskap.
 • Klikk på den personen du skal avslutte medlemskap for.
 • Klikk på klubben du ønsker å melde ut av.
 • Klikk på Detaljer til høyre for navnet på klubben.
 • Klikk på lenken Meld ut i detaljene som vises under.
 • Klikk på Ja for å bekrefte din utmelding.

 

Avslutte_medlemskap_MI.png

 

 

Notis
 • Ønsker du å melde deg ut av en gruppe eller gren, men fremdeles stå som medlem av klubben og eventuelle andre grupper, klikker du på detaljer til venstre for navnet på gruppen eller grenen.
 • Har du utestående betalingskrav hos organisasjonen, så er det opp til de om de kreditere dette kravet eller ikke. Ta kontakt med aktuell organisasjon ved eventuelle spørsmål.

Min kalender

Viser informasjon om fremtidige og gjennomførte arrangementer,kurs og møter/seminarer

Kalender_MI.png

 

Gjennomførte

Viser en liste over de gjennomførte arrangementer,kurs og møter/seminarer

Fremtidige

Viser en liste over de arrangementene, kurs og møter/seminarene du skal delta på.

 

 

Min_Kalender_MI.png

 

Arrangementsformasjon

Viser informasjonen om arrangementet. Det er også mulig å gjøre endringer på påmeldingen, samt melde seg av et arrangement, kurs eller møte/seminar. (kun mulig hvis påmeldingsperioden er åpen)

Påmelding

Her kan du melde deg og dine familiemedlemmer på til arrangementer, kurs og møter/seminarer

Arrangementer

Her får du mulighet til å søke opp arrangementet du ønsker å delta på. Du kan også velge avansert søk og velge den idretten du ønsker å se arrangementer fra. Du kan også velge hvilket fylke du ønsker å se arrangementer og du kan begrense søket på dato fra til - til. 

Minidrett_påmelding.png

Se videoveiledning for påmelding og betaling til arrangement her

Betaling

Hvis den påmelding har blitt gjort på utøver, men det ikke kommer betaling, betyr det at arrangør har betaling utenfor Minidrett.

Søketips

Velg hvor arrangementet skal være ved å trykke på "fylke" og "kommune"

Kurs

Her får du mulighet til å søke opp kurset du ønsker å delta på. Du kan også velge avansert søk og velge den idretten og kurskategori du ønsker å se kurs fra. Du kan også velge hvilket fylke du ønsker å se kursene og du kan begrense søket på dato fra til - til.

 

KURS_MI.png

 

Påmelding arrangement/ kurs/ møter

Når du har funnet det arrangementet, kurset eller møte/seminaret du skal melde deg på, velger du person du skal melde på (gjelder hvis du har familiemedlemmer knyttet til deg) ved påmelding til et arrangement: velger hvilken klubb du skal representere. Skriv inn brikkenummer hvis du innehar dette, samt velg klasse øvelse og trykk på legg til påmelding. Ved påmelding til kurs og møter: Velg hvilket delkurs/møte du skal delta på, og trykk på legg til påmelding

Betaling

I Min idrett kan du betale Lisenser, Arrangementer, Kurs og betalingskrav fra klubben din, Bedriftidrettslaget, Særkrets/Særidrettsforbund, Idrettskrets/Norges Idrettsforbund. Dette forutsetter at Norges Idrettsforbund sine løsninger benyttes (SportsAdmin og KlubbAdmin), og betalingen kreves gjennom Min idrett.

Norges Idrettsforbund benytter BuyPass som leverandør av betalingstjenesten.

Bekreft og betal

I handlekurven finner du betalingskravene dine eller til personene du har knyttet opp til din profil. Velg hvilke krav som skal betales og klikk på Bekreft og betal.

300px-Minidretthandlekurv.jpg
 
Handlekurv_MI.png

 

 

Notis Noen arrangementer er ikke satt opp med Online betaling. Når du står i handlekurven må du bekrefte påmeldingen din. Knappen heter da Bekreft påmeldinger.

 

 

Betal

Ny betalingsløsning i Min idrett fra 20.05.2014 I handlekurven finner du betalingskravene dine eller til personer som er knyttet til din profil.

 • Marker kravene du skal betale for (alle krav er automatisk markert).
 • Klikk på Bekreft og betal
 • Fyll inn kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.
 • Hak evnt av for å lagre betalingskort.
 • Klikk på betal.
 • Verifiser betalingen med sikkerhetskoder fra egen bank om banken krever dette.

 

 

Betaling_MI.png


Se videoveiledning for betaling av klubbavgift her

 

Notis
 • Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven.
 • Du kan velge å lagre betalingskortet. Da foreslås alle informasjon om betalingskortet bortsett fra sikkerhetskode neste gang du skal utføre en betaling.

 

Gammel betalingsløsning for de som ikke har identifisert seg i Min idrett: For å betale med BuyPass må du opprette en bruker på BuyPass om du ikke allerede er registrert. Har du en bruker på f.eks Norsk Tipping eller hos andre som bruker BuyPass bruker du denne.

Brukeren må være fylt 18 år, og være disponent av betalingskortet. Her aksepteres Norske bank- og kredittkort.

300px-BuyPass_ny_bruker.jpg
 
Trykk på ny bruker og fyll inn informasjon i veiviseren for å opprette bruker.

Betal med engangskode på SMS

 • Klikk på Bekreft og betal.
 • Velg passord, og få tilsendt enganskode på sms.
 • Skriv inn sikkerhetskode, dette er CVC koden. Sikkerhetskoden er de 3 siste sifrene som står på feltet du kan signere på baksiden av kortet.
 • Skriv inn koden du har fått på SMS.
 • Bekreft betalingen.

Betal med App

 • Klikk på Bekreft og betal.
 • Velg App.
 • Skriv inn ditt brukernavn eller personnummer.
 • Din Min idrett App åpner seg på telefonen og du taster så inn CVC kode og PIN koden din og bekrefter betalingen.

 

Notis Opprett bruker
 • Du får opp en veiviser.Fyll inn Personnr, Fornavn, Etternavn og Telefonnummer.(Det gjøres nå et søk i Det Sentrale Folkeregisteret)
 • Gå videre i veiviseren og fyll inn informasjon.
 • Vær oppmerksom på at brukernavnet og passordet du oppretter her ikke gjelder som innlogging i Min idrett.
 • Gå så tilbake til handlekurven i Min idrett og gjennomfør betalingen.
Alternativ betaling av klubbavgifter
300px-HandlekurvVarelinjer.png
 
Her finner du faktura med KID og kontonummer

Man kan velge å betale med KID. Da finner man fakturaen i handlekurven.

Merk at den som utsteder betalingskravet velger om de ønsker innbetalinger med KID, ønsker de ikke det får man ikke opp PDF med betalingskrav i Min idrett. 

 

 

Handlekurv_med_pil.png

 

Notis
 • Dersom det betaler et krav med KID, kan det ta opp til 3 dager før kravet blir bekreftet betalt og forsvinner fra handlekurven.
 • Har du mottatt flere fakturaer, er det viktig at du betaler disse hver for seg med egne KID og sum som stemmer overens med de respektive betalingskravene.