Oppslag i Folkeregisteret

Norges idrettsforbund har gjort et innsyn i Folkeregisteret på meg. Hvorfor ser jeg denne oppføringen hos Skatteetaten?

Skatteetaten har nylig lagt om sine løsninger, blant annet tjenesten for datavask mot Folkeregisteret.

Innsynet er gjort av en systemleverandør til Norges idrettsforbund, som har avtale om å levere oppdaterte data på personregisteret ved bruk av Folkeregistret som kilde.

Den 13. april 2023 ble det kjørt en import av hele personregisteret til Norges idrettsforbund. Dette ble gjort for å verifisere alle personene i Idrettens Sentrale Database.

Det betyr at alle personer som er registert i norsk idrett vil oppleve og få en innsynsmerknad på seg av Norges idrettsforbund på denne datoen.

Det kan være at du har vært registrert i Idrettens Sentrale Database fra tidligere. Som medlem av et idrettslag eller bedriftsidrettslag, tidligere ansatt i idretten, som deltager i en konkurranse eller på et kurs, eller fordi du har hatt en rolle eller et styreverv.

Logg inn i Min idrett for få oversikt over dine roller i norsk idrett.

 

kontrainnsyn.png

(Skjermbilde fra skatteetatens "Min side" --> "Hvem har sett mine opplysninger")