Utenlandsk statsborger, kan jeg få Idrettens ID?

Utenlandske statsborgere kan selvfølgelig registrere seg med Idrettens ID og delta i norsk idrett.

  1. Gå til Min idrett eller direkte til Innmeldingsløsningen
  2. I Min idrett: Velg "Ny bruker" fra toppmenyen
  3. Klikk på "Jeg har ikke fødsels-/D-nummer"
  4. Følg instruksjonenen og fullfør registreringen

 

mi-forside.png

fnr.png

Merk: Denne løsningen har ikke støtte for utenlandske postnummer. Er du utenlandsk statsborger, registrer postnummer 0001 eller 9999 og endre dette i Min idrett etterpå.

 

mi-endre-profil.png

mi-endre-profil2.png