Hvem skal ha Idrettens ID, forelder eller utøver?

Barn under 15 år skal registreres av en foresatt.