Samtykke og reservasjon

Hvor kan jeg gi mitt samtykke til publisering av film og bilder, eller reservere meg mot filming og/eller strømmetjenester?

Det er to typer av samtykker og reservasjoner som kan gjøres i Min idrett:

  1. Samtykke for individuell idrett.
  2. Reservasjon for lagidrett.

 

For å sette innstillinger for deg eller dine familiemedlemmer, velg "Reserver deg" fra forsiden. 

mi-forside-tile.png

 

mi-samtykke.png

mi-samtykke-2.png