Hvordan opprette bruker med Idrettens ID?

Selv om du er registrert i norsk idrett, betyr ikke det nødvendigvis at du har en brukerprofil du kan logge deg inn med.

  • Gå til Min idrett 
  • Velg "Ny bruker" fra toppmenyen / eller "Kom i gang" lenger ned på siden

  1. Du er nå videresendt til tjenesten for å opprette ny bruker. Følg veiviseren, fyll inn informasjon
    • For å registrere seg må fødsels-/D-nummer oppgis. Dette er et krav fra Kulturdepartementet. Unntaket er dersom du ikke er norsk statsborger
  2. Skriv inn bekreftelseskoden mottatt på SMS. Klikk "Fortsett"
  3. Oppgi en e-postadresse, opprett passord og gjør deg kjent med innholdet i avkrysningsboksene.
    • Ved å bekrefte innholdet, godtar du medlemsavtalen med NIF
  4. Logg inn i Min idrett med din nyopprettede profil