Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokale aktivitetsmidler

Hvor er ballen Foto OIK.jpg

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM 2017

LAM er tilskudd til medlemsbasserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

 

Endelig fordeling av LAM 2017

Endelig fordeling av LAM for 2017 finner du her.

 

Informasjon til alle idrettslag før fordelingsmøtene i september

Brev sendt alle idrettslag (24. august 2017).

 

Utlysningsbrev 2017

Til idrettslagene i Oslo (15. mai 2017)

Til idrettens samarbeidsutvalg (15. mai 2017)

 

Retningslinjer

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyldene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo.

Les Idrettsforbundets anbefalinger

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet.

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 4. - 21. september 2017.

Gamle Oslo, onsdag 13. september kl 1800 i Platous gate 16, bydelsadministrasjonen, 2 etg., møterom Rudolf Nilsen.

Grünerløkka, mandag 18. september kl 17.30 i bydelsadministrasjonens lokaler Markveien 57. BU-salen.

Sagne, Mandag 18. september kl 1800, i Bjølsenhallen.

St.Hanshaugen, tirsdag 5. september kl 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Holbergs terrasse, 5. etg., Stensbergsgata 25-27.

Frogner, mandag 4. september kl 17.30, i Frogner Stadion , Middeltunsgate 3. etg.

Ullern, torsdag 7. september kl 18.00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48, bydelsutvalgets møtesal i 1. etg.

Vestre Aker, torsdag 14. september kl 1800, i bydel Vestre Akers lokaler, Sørkedalsveien 150a, inngang NAV, opp i 3. etg.

Nordre Aker, mandag 4. september kl. 19.00, i bydelsadministrasjonen, Nydalsveien 21.

Bjerke, tirsdag 19. september kl 1800, i bydel Bjerkes lokaler, Ulvenveien 80, ingang A (mot Ulvenveien).

Grorud, tirsdag 12. september kl 1730, i bydelsadministrasjonens lokaler, Ammerudveien 22.

Stovner, onsdag 13. september kl 18.00, i bydelssalen, Karl Fossumsvein 30.

Alna, tirsdag 12. september kl 1900, i Furuset Forum.

Østensjø, onsdag 13. september kl 1930, på Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161.

Nordstrand, torsdag 14. september kl 17,00, i bydelshuset i Cecilie Thoresens vei 11 B.

Søndre Nordstrand, onsdag 13. september kl 1800, i Rosenholmveien 22, 2. etg. (bygningen nærmest Rosenholm stasjon).

 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Liste med status for innlevering av dokumenter for idrettslag i Oslo.

                                                                      

  Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 15. juni:

  • Årsberetning for året før tildeling
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og revisors beretning signert av revisorene)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

  De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

  Steg for steg fordeling av LAM i Oslo:

  • Mai: LAM blir utlyst til alle idrettslag pr e-post.
  • 15. juni: Frist for å levere dokumentasjon (se under).
  • Slutten av august: Bydelsvise oversikter med hvilke idrettslag som har levert godkjent dokumentasjon og antall medlemmer mm. sendes ut til alle idrettens samarbeidsutvalg (ISU).
  • Slutten av august: E-post sendes alle idrettslag i Oslo med oversikt over idrettslag som er godkjent for LAM og oversikt over alle fordelingsmøter i ISU.
  • September: ISU avholder fordelingsmøte hvor alle idrettslagene i bydelen er invitert. ISU vedtar en innstilling av fordelingen av LAM.
  • Oktober/november: Klagesaker behandles av OIK og justeringer av instillingene fra ISU foretas.
  • Medio november: OIKs styre vedtar den endelige fordelingen av LAM.
  • Primo desember: Idrettsforbundet utbetaler LAM direkte til idrettslagene.

  Gamle Oslo
  Leder: Johnny Berg
  Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

  Grünerløkka
  Leder: Torgny Hasås
  Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

  Sagene
  Leder: Henning Strøm
  Kontakt/sekretær: morten.nordlie@bsa.oslo.kommune.no

  St. Hanshaugen
  Leder: Linn Fretheim
  Kontakt/sekretær: larsmagnus.ottersen@bsh.oslo.kommune.no

  Frogner
  Leder: Stig Ove Ness
  Kontakt/sekretær: brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no

  Ullern
  Leder: Arild Blixrud
  Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

  Vestre Aker
  Leder: Torer Frogner Berg
  Kontakt/sekretær: mari.nedberge@bva.oslo.kommune.no 

  Nordre Aker
  Leder: Thomas Rygg Hannestad
  Kontakt/sekretær: louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no 

  Bjerke
  Leder: Reidar Bergestad
  Kontakt/sekretær: arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no 

  Grorud
  Leder: Janne Kristiansen
  Kontakt/sekretær: jorn.linnerud@bgr.oslo.kommune.no

  Stovner
  Leder: Jenny H. Johansen
  Kontakt/sekretær: caroline.romming@bsr.oslo.kommune.no

  Alna
  Leder: Tore Wilhelmsen
  Kontakt/sekretær: Marte.bulie@bal.oslo.kommune.no

  Østensjø
  Leder: Per Inge Østmoen
  Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

  Nordstrand
  Leder: Skule Pedersen
  Kontakt/sekretær: jorunn.lamson@bns.oslo.kommune.no

  Søndre Nordstrand
  Leder: Anne Gråbak
  Kontakt/sekretær: anna.madeleine.nordlund@bsn.oslo.kommune.no

  Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

  Fordeling av LAM for 2010 finner du her.