Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Valg 2019

friidrettbanner.jpg

Bred politisk oppslutning om idretten i Oslo: Vi har stilt de politiske partiene i Oslo 10 spørsmål av stor betydning for idrettens utvikling i Oslo. Ut fra svarene leser vi en tverrpolitisk enighet om idrettens betydning for gode oppvekstvilkår, fortsatt satsing på idrettsanlegg over hele byen og støtte til idrettsorganisasjonen slik at den kan skape tilbud til enda flere og redusere forskjeller i byen, kommenterer generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

Her er spørsmålene:

  • Spørsmål 1: Vil partiet videreføre dagens plansystem og sikre forutsigbarhet og fremdrift for anleggsutviklingen i byen?
  • Spørsmål 2: Vil partiet videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2020 – 2023?
  • Spørsmål 3: Vil partiet sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?
  • Spørsmål 4: Støtter partiet målsettingen om at alle barn i Oslo skal kunne drive med idrett der de bor?
  • Spørsmål 5: Hvordan mener partiet at målsettingen evt. kan nås?
  • Spørsmål 6: Er partiet enige med Oslo Idrettskrets i at barna som skal vokse opp på Filipstad og i Frogner bydel skal få mulighet til å trene og konkurrere i eget nærmiljø? 
  • Spørsmål 7: Hvis ja. Hvordan vil partiet sikre plass til arealkrevende idrettsanlegg, som for eksempel fotballbaner, i bydelen?
  • Spørsmål 8: Vil partiet sikre at kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?
  • Spørsmål 9: Vil partiet støtte idrettskretsens arbeid med idrettsløft i bydelene?
  • Spørsmål 10: Vil partiet innføre en byomfattende tilskuddsordning slik at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktivitet?

Og svarene fra hvert parti finner du i linkene nedenfor.