Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

 

Fordeling av LAM 2023

Informasjonsbrev til alle idrettslag (24. august 2023)

Årets utlysning (16. mai 2023)

Informasjon til ISU (13. juni 2023)

 

Er ditt idrettslag godkjent for LAM?

Kvitteringsliste

Oppdateres fortløpende.

 

Retningslinjer 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyllene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo. 

Les Idrettsforbundets anbefalinger til idrettsråd og idrettskretser 

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet

Se totaloversikten av fordeling av LAM mellom kommunene i Norge

 

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 4. - 21. september 2023.

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Oversikt over fordelingsmøtene

 

Gamle Oslo
Onsdag 13. september kl 1800
Jordal idrettshall

Grünerløkka
Onsdag 20. september kl 1700
BU-salen, Markveien 57

Sagene
Torsdag 14. september kl 1730
Sagene samfunnshus, møterom Trinserud, Kristiansandsgt. 2

St.Hanshaugen
Torsdag 14. september kl 1800
Bydelsadministrasjonens lokaler 3. etg., Stensbergsgata 25, møterom Sofies plass

Frogner
Onsdag 6. september kl 18.00
Bydelshuset, Drammensveien 60, møterom HUK i 3. etg.

Ullern
Tirsdag 19. september kl 1800
Bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48

Vestre Aker
Onsdag 20. september kl 1900
Bydel Vestre Akers lokaler, Sørkedalsveien 150 (FO-bygget)

Nordre Aker
Onsdag 13. september kl 1800
Nydalsveien 21, Bydelsadministrasjonen

Bjerke
Tirsdag 12. september kl 1800
Linderud flerbrukshall

Grorud
Tirsdag 12. september kl 1800
Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7

Stovner
Onsdag 13. september kl 1800
Bydelsadministrasjonens lokaler, Karl Fossums vei 30

Alna
Tirsdag 19. september kl 1800
Sambrukslokalet H2, Haugerud senter

Østensjø
Onsdag 20. september kl 1900
Skullerud arenabygg, General Ruges vei 108 (ved siden av Skullerudstua)

Nordstrand
Tirsdag 12. september kl 1800
Bydelshuset, Langbølgen 1 på Lambertseter, kantina i 6. etg.

Søndre Nordstrand
Torsdag 21. september kl 1800
Holmlia Bydelshus, BU-salen, 6. etg., Holmliaveien 75

Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 1. juni:

  • Årsberetning for året før tildeling (signert av styret)
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og kontrollutvalgets beretning signert av utvalgets medlemmer)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no 

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Stig Ove Ness
Kontakt/sekretær: ingrid.bergande@bfr.oslo.kommune.no

Ullern
Leder: Randi Lilletvedt
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Leder: Torer Frogner Berg
Kontakt/sekretær: kristina.saverud@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: oyvind.waraas@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær: grethe.tangen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Helle Cecilie Stokke
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: may.linn.hystad@njjk.no 

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær:elimari.overdahl@bsn.oslo.kommune.no

Fordeling av LAM for 2022 finner du her.

Fordeling av LAM for 2021 finner du her.

Fordeling av LAM for 2020 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2019 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2018 finner du her.

Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

Fordeling av LAM for 2010 finner du her.