Hvor er ballen Foto OIK.jpg

Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM er tilskudd til medlemsbasserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

 

Fordeling av LAM 2022

Årest fordeling av LAM er ferdigstilt. Se listen med alle fordelingene her.

 

Informasjon til idrettslagene

Brev til idrettslagene (1. september 2022)

 

Utlysningsbrev

Til idrettslagene i Oslo (18. mai)

Informasjon til ISU

 

Er ditt idrettslag godkjent for LAM?

Oppdateres fortløpende.

Liste med status for innlevering av dokumenter for idrettslag i Oslo.

 

Retningslinjer 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyldene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo. 

Les Idrettsforbundets anbefalinger til idrettsråd og idrettskretser

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet

Se totaloversikten av fordeling av LAM mellom kommunene i Norge

 

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 5. - 22. september 2022.

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Oversikt over fordelingsmøtene

Gamle Oslo
Onsdag 21. september kl 1800 Jordal idrettshall

Grünerløkka
Onsdag 14. september kl 1800 BU-salen, Markveien 57

Sagene
Onsdag 21. september kl 1730 Sagene samfunnshus, Kaysalen, Kristiansandsgt. 2

St.Hanshaugen
Onsdag 14. september kl 1830, Bydelsadministrasjonens lokaler 5. etg. i Holbergs terrasse, Stensbergsgata 25-27

Frogner
Torsdag 8. september kl 18.00 Bydelshuset, Drammensveien 60, møterom HUK i 3. etg.

Ullern
Mandag 12. september kl 1800 Bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48

Vestre Aker
Torsdag 15. september kl 1900 Bydel Vestre Akers lokaler, Sørkedalsveien 150 (FO-bygget)

Nordre Aker
Torsdag 15. september kl 1800 Nydalsveien 21, Bydelsadministrasjonen

Bjerke
Onsdag 7. september kl 1800 Linderud flerbrukshall

Grorud
Tirsdag 6.september kl 1800 Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7

Stovner
Onsdag 14. september kl 1800 Klubbhuset til Stovner Sportsklubb på Jesperudjordet

Alna
Torsdag 15. september kl 1800 Sambrukslokalet H2, Haugerud senter (https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/moteplasser/sambrukslokalet-h2/#gref

Østensjø
Torsdag 22. september kl 1900 Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161

Nordstrand
Torsdag 15. september kl 18.00 Langbølgen 1 på Lambertseter

Søndre Nordstrand
Torsdag 15. september kl 1800 Holmlia Bydelshus, kantinen, Holmliaveien 75

Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 1. juni:

  • Årsberetning for året før tildeling (signert av styret)
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og kontrollutvalgets beretning signert av utvalgets medlemmer)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no 

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Stig Ove Ness
Kontakt/sekretær: ingrid.bergande@bfr.oslo.kommune.no

Ullern
Leder: Randi Lilletvedt
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Leder: Torer Frogner Berg
Kontakt/sekretær: kristina.saverud@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: oyvind.waraas@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær: grethe.tangen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Helle Cecilie Stokke
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: may.linn.hystad@njjk.no 

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no

Fordeling av LAM for 2022 finner du her.

Fordeling av LAM for 2021 finner du her.

Fordeling av LAM for 2020 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2019 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2018 finner du her.

Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

Fordeling av LAM for 2010 finner du her.