Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM er tilskudd til medlemsbasserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

Informasjon om LAM i 2021 vil komme mot slutten av mai 2021. Under følger informasjon for 2020.

____

 

Endelig fordeling av LAM 2020

 

Fordeling av LAM 2020 

Grunnet covid-19 besluttet NIF å utbetale et forskudd på årets LAM. Dette er utbetalt i uke 23. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor. Sentralt fordelt prosjektstøtte er ikke med i dette grunnlaget. Det vil bli gjennomført fordelingsmøter i ISUene i perioden 7. - 24. september. Her vil ISU fordele LAM som vanlig. Kretsstyret vi foreta den enedelige fordelingen av LAM i oktober/november. Resterende LAM utbetales i november/desember. 

 

Informasjonsbrev

Til alle idrettslag (24. august 2020)

 

Utlysningsbrev

Til idrettslagene i Oslo (29. mai)

Informasjon til ISU (29. mai)

 

Er ditt idrettslag godkjent for LAM?

Oppdateres fortløpende, gyldig for 2020

Liste med status for innlevering av dokumenter for idrettslag i Oslo.

 

Retningslinjer 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyldene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo. 

Idrettsforbundets informasjon til idrettskretser og idrettsråd (11. februar 2020)

Les Idrettsforbundets anbefalinger til idrettsråd og idrettskretser

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet

Se totaloversikten av fordeling av LAM mellom kommunene i Norge

 

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 7. - 24. september 2020.

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Oversikt over fordelingsmøtene

 

Gamle Oslo
Onsdag 16. september kl 1800
Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1 i Storsalen

Grünerløkka
Onsdag 16. september kl 1800
Slurpen, Lakkegata 79 c, i kjelleren

Sagene
Torsdag 24. september kl 17.30
Sagene samfunnshus, møterom Kaysalen, Kristiansandsgt. 2

St.Hanshaugen
Torsdag 17. september kl. 1800
Bydelsadministrasjonens lokaler 5. etg. i Holbergs terrasse, Stensbergsgata 25-27

Frogner
Mandag 21. september kl 1800
Gjennomføres digitalt på Teams

Ullern
Tirsdag 15. september kl 1800
Bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48, bydelsutvalgets møtesal i 1. etg.

Vestre Aker
Torsdag 17. september kl 1800
Røa seniorsenter (Røa senter 4. etg.), Vækerøveien 207

Nordre Aker
Tirsdag 15. september kl 1800
Gjennomføres digitalt på Teams

Bjerke
Tirsdag 15. september kl 1800
Klubbhuset til Årvoll IL

Grorud
Onsdag 9. september kl 1730
Gjennomføres digitalt på Teams

Stovner
Onsdag 9. september kl 1800
Rommen Scene, Karen Platous vei 31

Alna
Tirsdag 22. september kl 1900
Furuset Forum, Søren Bulls vei 4

Østensjø
Onsdag 23.september kl 18.00
Ute på Skullerud Idrettsanlegg ved Skullerudstua, General Ruges vei 106. NB! Klær etter vær og ta gjerne med egen stol.

Nordstrand
Torsdag 10. september kl 1700
Klubbstua, KFUM-hallen, Ekebergveien 109

Søndre Nordstrand
Onsdag 16. september kl 1800
Rosenholmveien 22, 2. etg. (bygningen nærmest Rosenholm stasjon)

Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 1. juli (dato spesiell for 2020):

  • Årsberetning for året før tildeling (signert av styret)
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og revisors beretning signert av revisorene)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: morten.nordlie@bsa.oslo.kommune.no

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Stig Ove Ness
Kontakt/sekretær: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no 

Ullern
Leder: Arild Blixrud
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Margaret Eide Hillestad
Kontakt/sekretær: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær: grethe.tangen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Richard Pedersen
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: Marte.bulie@bal.oslo.kommune.no

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no

Fordeling av LAM for 2020 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2019 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2018 finner du her.

Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

Fordeling av LAM for 2010 finner du her.