Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

 

Fordeling av LAM  2024

Årets utlysning (sendt alle idrettslag i Oslo 15. mai 2024)

 

Er ditt idrettslag godkjent for LAM?

Kvitteringsliste

Oppdateres fortløpende.

 

Retningslinjer 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyllene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo. 

Les Idrettsforbundets anbefalinger til idrettsråd og idrettskretser 

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet

Se totaloversikten av fordeling av LAM mellom kommunene i Norge

 

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 2. - 19. september 2024.

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Oversikt over fordelingsmøtene

 

Gamle Oslo

Grünerløkka

Sagene

St.Hanshaugen

Frogner

Ullern

Vestre Aker

Nordre Aker

Bjerke

Grorud

Stovner

Alna

Østensjø

Nordstrand

Søndre Nordstrand


Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 1. juni:

  • Årsberetning for året før tildeling (signert av styret)
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og kontrollutvalgets beretning signert av utvalgets medlemmer)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no 

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Sigurd I. Solem
Kontakt/sekretær: azita.radpey@bfr.oslo.kommune.no

Ullern
Leder: Randi Lilletvedt
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Leder: Marius Gisvold
Kontakt/sekretær: kristina.saverud@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: oyvind.waraas@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær:katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Ole-Jørgen Pettersen
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: may.linn.hystad@njjk.no 

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær:elimari.overdahl@bsn.oslo.kommune.no

Fordeling av LAM for 2023 finner du her.

Fordeling av LAM for 2022 finner du her.

Fordeling av LAM for 2021 finner du her.

Fordeling av LAM for 2020 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2019 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2018 finner du her.

Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

Fordeling av LAM for 2010 finner du her.