Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler i Oslo

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

LAM er tilskudd til medlemsbasserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

 

Utlysningsbrev

Til idrettslagene i Oslo (15. juni)

Informasjon til ISU (24. juni)

 

Er ditt idrettslag godkjent for LAM?

Oppdateres fortløpende.

Liste med status for innlevering av dokumenter for idrettslag i Oslo.

 

Retningslinjer 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets har vedtatt utfyldene retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo.

Les retningslinjene for Oslo. 

Les Idrettsforbundets anbefalinger til idrettsråd og idrettskretser (kommer)

Les utlysning og retningslinjer fra Kulturdepartementet

Se totaloversikten av fordeling av LAM mellom kommunene i Norge (kommer)

 

Fordelingsmøter

LAM blir fordelt i idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Alle idrettslagene i bydelen skal innkalles til dette fordelingsmøtet. Møtene skal avholdes i tidsrommet 6. - 23. september 2021.

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtar den enedelige fordelingen.

 

Oversikt over fordelingsmøtene

 

Gamle Oslo

Grünerløkka

Sagene

St.Hanshaugen

Frogner

Ullern

Vestre Aker

Nordre Aker

Bjerke

Grorud

Stovner

Alna

Østensjø

Nordstrand

Søndre Nordstrand

Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må sende inn/levere følgende dokumenter til Oslo Idrettskrets innen 1. juli (dato spesiell for 2021):

  • Årsberetning for året før tildeling (signert av styret)
  • Regnskap for året før tildeling (resultat, balanse signert av styret og kontrollutvalgets beretning signert av utvalgets medlemmer)
  • Protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble benhandlet

De idrettslag som søker om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets leverer nødvendige dokumenter i forbindelse med denne ordningen. Disse skal ikke levere ny dokumentasjon. Dokumentasjon for kommunale bidrag og LAM sees under ett.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: morten.nordlie@bsa.oslo.kommune.no

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Stig Ove Ness
Kontakt/sekretær: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no 

Ullern
Leder: Arild Blixrud
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Margaret Eide Hillestad
Kontakt/sekretær: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær: grethe.tangen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Richard Pedersen
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: Marte.bulie@bal.oslo.kommune.no

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no

Fordeling av LAM for 2020 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2019 finner du her. 

Fordeling av LAM for 2018 finner du her.

Fordeling av LAM for 2017 finner du her.

Fordeling av LAM for 2016 finner du her.

Fordeling av LAM for 2015 finner du her.

Fordeling av LAM for 2014 finner du her.

Fordeling av LAM for 2013 finner du her.

Fordeling av LAM for 2012 finner du her.

Fordeling av LAM for 2011 finner du her.

Fordeling av LAM for 2010 finner du her.