Personer uten lisens

Denne rapporten gir mulighet til å kjøre lisenskontroll i valgte turneringer og valgt kampperiode.

Rapporten sjekker ut fra hva som er satt i Turneringsoppsettet under Spillere og støtteapparat tilknyttet Lisensperiode og Lisenstype

En bruker rapporten på følgende måte:

imagen9p.png

 1. Gå til Rapport i venstre marg
 2. Velg Personer uten lisens
 3. Velg Gren og Sesong øverst
 4. Velg Turnering - jo høyere opp i turneringshierarkiet, jo flere turneringer sjekkes
 5. Velg hvilke periode (Fradato og Tildato) kampene som skal sjekkes har kampdato.
 6. Klikk den blå knappen Hent rapport.

Rapportresultatet viser følgende

 • Dato - kampdato spiller/støtteapparat var i kamptroppen, uten gyldig lisens.
 • Kampnr. - kampnr spiller/støtteapparat var i kamptroppen, uten gyldig lisens. Kampnr fungerer også som link til Kampdetaljer for aktuell kamp.
 • Lag - laget aktuell spiller/støtteapparat var i kamptroppen, uten gyldig lisens.
 • Turnering - turneringsnavnet kampen tilhører.
 • Navn - personen som deltok på en kamp uten gyldig lisens.
 • F.dato - personens fødselsdato
 • Spillertilhørighet - personens spiller-klubbtilhørighet.
 • Lisensstatus - kort status på hvorfor vedkommende kommer opp som deltaker på kamp uten gyldig lisens
  • Ingen lisens = lagt inn i kamptropp uten registrert klubbtilhørighet
  • Ubetalt lisens = lisens utsendt, men ikke betalt
  • Betalt etter kamp (dato) = gyldig lisens betalt etter at kampen ble spilt, med dato for når betalingen er registrert mottatt.
 • Rolle - om personen deltor på kamp som spiller (utøver/spiller) eller lagleder (Støtteapparat).

imagerenly.png

 

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png