Dommerutgiftsfordeling

Enne rapporten henter ut dommerutgifter arrangør og/eller hjemmelag har hatt på sine kamper. Disse utgiften ligger på hver kamp under Utgifter:

Honorar-feltet hentes i første omgang fra turneringsoppsettets honorar (eller kampdetaljer, dersom dette er endret her pr kamp), mens Reiseutgifter må legges inn manuelt.

For håndball oppdateres utgiftene for Reisegutgifter (og evt. Honorar) fra IdrettsOppgjør (Kjøregodtgjørelse + Diett + Billetter og Kvitteringer). Begge feltene kan alltid manuelt endres ved behov, og vil da selvsagt påvirke rapportresultatet.

Valg for rapporten

En kan velge følgende som kan påvirke søkeresultatet for rapporten:

 • Velg Sesong
  • Det er selvsagt viktig å passe på at en har valgt riktig Gren og sesong
 • Velg Turnering
  • Ut fra valg av Gren og Sesong, vil en kunne velge enten en turnering med alle underturneringer eller kun en turnering.
  • Det må alltid være gjort minst ett valg her.
 • Fom. dato og Tom. dato 
  • Alle kamper med kampdato i valgt periode som skal tas med i resultatet
  • Kamper uten resultat blir med i resultatet når det ligger dommer i oppdragene
  • Kamper som ikke publisert blir med i resultatet når det ligger dommer i oppdragene
  • Kun oppdrag som har utgifter lagt inn, tas med i resultatet.
 • Bruk hj.lag som arr når ikke satt
  • Dersom denne er haket av og det ikke er satt lagt inn arrangør på kamp, vil hjemmelagets klubb bli med i resultatet.
 • Vis kun betalte
  • Dersom denne er haket av vil, kun dommeroppdrag hvor det er haket av for "Betalt" pr dommeroppdrag i Utgift-vinduet bli med i resultatet
  • image1x3r.png
 • Inkl. trukne lag
  • Hakes denne av, vil også kamper med dommerutgifter for truken/strøkne lag også telle med i resultatet.

Rapportresultat

image6bqir.png

 • Klubb = arrangør og/eller hjemmelag tilknyttet turneringens kamper
 • Ant. lag = Antall deltakende lag klubben har i turneringen
 • Antt. oppdrag = Antall dommeroppdrag klubben har dommerutgifter i turneringens kamper
 • Betalt = Total sum klubben har betalt for alle dommeroppdragene i turneringen.
 • Gj.snitt = Gjennomsnittlig dommerutgifter pr klubb, ut fra totalen i turneringen (i eksemplet: kr 5315,5 / 7 klubber = kr 759,- pr klubb)
 • Balanse = Viser avvik hva hver klubb har av dommerutgifter mot gjennomsnittet (Betalt - Gj.snitt = Balanse).

Merk at for

 • Håndball er det kun utgifter tilknyttet Oppdragstypen "Dommer" som blir tatt med i denne rapporten!

 

 

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png