Roller i TA

Det er 3 typer roller i TA, turneringsadministrator, dommer og klubb

Rolle turneringsadministrator

 • Planlegging, påmelding og gjennomføring av cup og serie
 • Avanserte funksjoner for manuell og maskinell kamp- og dommerberamming

Rolle dommer

 • Administrere egen profil
 • Maks kamper per uke og sesong
 • Aktuell bruk
 • Registrere kampresultater
 • Se egen dommerdagbok
 • Se og besvare dommerpåmeldinger
 • Administrere personlig informasjon som
 • Antilag
 • Habilitetssperre
 • Reservert for organisasjon
 • Tidssperre
 • Se egne grupper og konstellasjoner

Rolle klubb

 • Administrere egen klubbprofil
 • Se egne lag, opprette nye lag med spillerstall
 • Se terminliste for egne kamper
 • Se dommerdagbok for egne dommere
 • Melde på dommere
 • Melde på lag til turnering
 • Betale påmeldinger online
 • Søke omberamming av kamper