Tilgangsmatrise

Tilgangene i TA avhenger av om en funksjonstype er knyttet mot Org.leddene Særforbund, Region/Krets, klubb eller lag.

Under ser en hvilke tilganger de ulike funksjonstypene som kan knyttes mot personer for de ulike org.leddene. 

TurneringsAdmin.png Turneringsansvarlig SF Anleggsadministrator Turneringsansvarlig Kampansvarlig Lagleder Ass. lagleder Trener Leder / Daglig leder Kamper LIVE Dommerkontakt Dommer
Turnering
Turneringsoversikt/Kampsøk                  
Maskinell kamp- og dommerberamming                  
Omberammingssøknader                    
Anlegg
Reservasjon                
Anleggssteds-, anleggsenhets- og banesøk                
Anleggsenhets- og banegrupper                
Ledig halltid              
Dommer
Min dommerprofil
(inkl. søknad om fritak og ledig oppdrag)
                   
Mine dommere/Mine dommeres kamper                    
Dommere/Dommergrupper/
Konstellasjoner/Konstellasjonsgrupper
                   
Dommerpåmeldinger                  
Tilgjengelige oppdrag                    
Resultatregistrering                    
Observasjoner                  
Dommerberamming                
Søknad om oppdrag/fritak                  
Finn ledige dommere                
(Mine) Disiplinærsakrapporter                  
(Mine) Dommerregninger                  
Gruppe/klubb
Mine lag            
LIVE-kamper
(Gir også tilgang til LIVE Admin)
               
Terminliste/Resultatregistrering              
Påmelding/Påmeldte lag              
Hjemmebaner              
Omberammingssøknader                
Disp.søknader (kun Håndball)       ❶*       ❶**      
Samarbeidssøknader (kun Håndball)       ❶*       ❶**      
Rapport            
Innstillinger
Banesertifiseringer                    
Alle øvrige perioder, typer, regler og konfigurasjoner                    
❶ Full tilgang
❷ Kun lesetilgang
❸ Ulike roller/org gir tilgang til ulike rapporter
* Kun mulighet å opprette søknad, og sende for signering til Leder.
** Daglig leder har kun mulighet å opprette søknad, og sende for signering til Leder. Leder kan både opprette og signere for innsending.

 

Funksjonstyper pr Org.ledd

 • Særforbund og Region/Krets
  • Turneringsansvarlig SF
  • Anleggsadministrator
 • Klubb (gruppe)
  • Leder
  • Daglig leder
  • Kampansvarlig
  • Dommerkontakt
  • Dommer
  • Kamper LIVE
 • Lag
  • Kampansvarlig
  • Lagleder
  • Ass. lagleder (ingen tilgang pt)
  • Trener